Programovací prostředek

Petr
světová novinka mezi výukovými pomůckami

Mgr. Petr Jordán, Základní škola Ivanovice na Hané

 

Programování jako zájmová činnost

Na naší škole vyučujeme informatiku v rámci vyučovacího předmětu "praktické činnosti" (8. ročník) a volitelných předmětů "práce s počítačem" (7. ročník) a "informatika" (9. ročník). Výuka informatiky probíhá ve školním informačním centru na 10-ti počítačích v síti NT.

Tak jako na každé základní škole zde máme žáky nadanější a méně nadané. Musel jsem řešit otázku – jak zaujmout a "patřičně zatížit" i žáky, kteří již běžně pracují s textovým editorem i tabulkovým procesorem. Zavedl jsem tedy kroužek a v prvních představách žáků pochopitelně zvítězila představa odpoledne stráveného u počítačových her. Musím podotknout, že jsem tuto možnost vyloučil. Nicméně žák je tvor hravý a bylo potřeba tuto hravost usměrnit do příslušných mezí.

Začali jsme používat moderní programovací prostředek, který umožňuje vytvářet jednoduché programy bez znalosti programovacího jazyka. Žáci si sami vytvářejí jednoduché hry, či jenom upravují již vytvořené programy. Při takové činnosti si rozvíjejí představivost, tvořivost, logické myšlení a v neposlední řadě se v nich vytváří úcta k duševním hodnotám každého člověka. Cílem našeho kroužku není vychovávat programátory. Za podpory kvalitního programu Petr dáváme žákům šanci tvořit a těm několika, ve kterých duše programátora dřímá, šanci sebepoznání.

S programem pracujeme teprve od začátku školního roku 99/00, ale již si stačil získat velkou oblibu mezi žáky pro svou jednoduchost v ovládání, variabilitu a téměř neomezené tvůrčí možnosti.

 

Charakteristika systému Petr

Petr je vizuální programovací nástroj určený k snadné tvorbě aplikací pro WINDOWS 95/98/NT/2000. Jeho hlavní charakteristikou je grafické vyjádření struktury programu. Části programu se skládají pomocí myši k sobě jako skládačka. Díky kontrole smysluplnosti kombinací prvků již při vytváření programu odpadá jakákoliv možnost vzniku syntaktické chyby. Vyjádření programu stromovou strukturou přináší radikální zvýšení přehlednosti programu. Tvorba programu se stává nebývale snadnou, přehlednou a pružnou.

Základní komponenty systému Petr verze 1.10

1) Vizuální programovací nástroj Petr
2) Vzorové knihovny objektů
3) Vzorové programy

1) Vizuální programovací nástroj Petr

a) Okno hotových Petříkovských programů

b) Okno vizuálního programovacího nástroje Petr

c) Petřík a Lucka
Maskotem systému Petr je malý králíček Petřík
a jeho kamarádka Lucka. Animované postavičky jistě všem znalým dětského programování připomenou robota Karla. Toho však noví hrdinové svojí škálou funkcí a dalšími možnostmi zcela překonávají. Mladému programátorovi je pro ovládání dvou animovaných postaviček k dispozici celkem 36 příkazů. Vzhled Petříka a Lucky může být v každém programu jiný, autor si ho může nadefinovat podle své potřeby. Tak například ve vzorovém programu "Had" zajišťuje Petřík hlavu hada, Lucka je neviditelná a má za úkol hadem posouvat. V jiném programu "Samá příšera" se Petřík pohybuje v bludišti a Lucka mu pomáhá v podobě střely. Použití Petříka a Lucky v programu není nutnou podmínkou. Při tvorbě složitých programů se uplatňovat nemusí, avšak i zde mohou být dobrými pomocníky.

d) Základní prvky
Ke stavbě programů v grafické vizuální podobě je k dispozici celkem více jak 750 prvků, příkazů, funkcí, konstant, struktur, ..., kvalitně připravených pro laické použití při sestavování programů.

e) Okno pro práci s knihovnami
Prvky knihoven
lze odebírat do tvořeného programu, ale také je možné vlastní prvky sem přidávat. Prvky knihoven jsou také dostupné na úrovni souborů například pomocí Průzkumníka, lze je předávat dalším zájemcům na disketě, e-mailem atd.

f) Editory
Bohaté nástroje
pro tvorbu a modifikaci prvků. Pro práci s předměty (ikony - obrázky 32x32), s obrázky, se sprajty, se zvuky, s hudbou, s texty.

g) Editor stromu
Hlavní systémový editor
, umožňující uspořádávání všech komponent programu do stromových struktur, neboli do stromových vývojových diagramů.

2) Vzorové knihovny objektů

Pro usnadnění tvorby multimediálních prográmků a programů je přítomno:

a) více jak 1000 různých předmětů = ikony, obrázky 32x32 bodů
b) téměř 2400 obrázků
c) více jak 400 "sprajtů" = animovaných objektů, vesměs všechny 3D
d)
1560 zvuků, vysoká úroveň, 16 bitů, mono, stereo
e) více jak 560 souborů MID s hudbou, lidové písničky, ...

Knihovny jsou tématicky uspořádané celkem do 464 skupin a podskupin, okruhů! Prohledávání knihoven je velice snadné a je podporované prohlížeči a přehrávači.

3) Vzorové programy

Součástí systému Petr je 81 hotových programů, vytvořených v Petrovi. Programy slouží jako vzorové příklady uživatelům programovacího nástroje Petr.

Mohou být používány pro nejrozmanitější programátorské pokusy a rovněž jako výchozí materiál při vlastní tvorbě.

Všechny vzorové programy jsou charakteru freeware, tj. lze je volně šířit a používat.

Jedná se o plnohodnotné 32-bitové aplikace Windows, které mohou být používány nezávisle na prostředí systému Petr. Lze je tedy předávat přátelům a známým na disketách, Internetem, ...

Za povšimnutí a pozastavení určitě stojí vzorový program Péťulda. Je to opět programovací nástroj, ovšem pro ty nejmenší. S jeho pomocí může malý programátorek stavět domečky a hrady, může vodit Péťuldu po obrazovce.

Distribuce Petra

Petr je standardně distribuován na CD spolu s Licenční disketou uživatele. Na dalších disketách je předáván text příručky "Průvodce světem králíka Petra" (90 barevných stran A4), který může být ve formátech HTML, DOC pro Word 97 písmo Arial, písmo Times New Roman, písmo Book Antiqua, DOC pro Word 6. Příručka je také k mání ve vytištěné podobě na barevné inkoustové tiskárně.

Poznámka: Na distribučním CD-ROM aplikace Petra je připraveno několik dalších zajímavých programů, které nejsou součástí systému Petr, doporučuji je však k povšimnutí, protože svým charakterem zapadají do oblasti multimediální tvorby:

ACDSEE - rychlý a pohodlný prohlížeč grafických souborů
CZKEY - česká klávesnice pro programátory v prostředí Wind. 95, 98
COOLEDIT - zvukový editor (shareware verze 96 a demoverze PRO 1.1)
DIRECTX - ovladače DirectX verze 6.1 česká
FONTTWIS - generátor hezkých 3D textů FontTwister 1.0
IE50CZ - Internet explorer verze 5.00 česká (fy Microsoft®)
MF2T - konvertor souborů MID na textový tvar a zpět, tvorba
MP3CODEC - ovladač umožnující přehrávání souborů MP3 ve Windows
PETRDEMO - demoverze aplikace Petr (internetovská i disketová verze)
POVRAY - generátor trojrozměrných obrázků a sprajtů POV-Ray 3.02
WINRAR - komprimátor dat pro Windows WINRAR 2.0
WINZIP - komprimátor dat pro Windows WINZIP 7.0

Petr na Internetu

Na oficiálních domovských stránkách programovacího nástroje Petr www.gemtree.cz nalezne každý zájemce ucelené aktuální informace k produktu:

- Popis Petra, demoverze, dodací podmínky
- Příručka "Průvodce světem králíka Petra" - downloady všech formátů
- Programy vytvořené v Petrovi - downloady všech 81 vzor. programů
- Knihovny - downloady vzorových knihoven
- Novinky a informace k produktu
- Další informace, odkazy, pošta, ...
- Vánoční dárek firmy Gemtree Software českým a slov. školám 1999
- Něco z úplně jiné oblasti, než je programování, ale stejně tak hezké
- Pro mnohé zvídavce odkaz na rodiště Petra

Novinky týkající se Petra

Hlavně pro demonstraci mohutnosti aktuální verze systému Petr zde jenom heslovitě uvádím výčet novinek Petra oproti verzi 1.00, ke které se vztahuje barevný letáček:

Podpora síťových her DirectPlay, preview zvuků, hudeb a obrázků v knihovně proměnných, podpora JPG, MP3 a RMI souborů v knihovně i v programu, funkce překlápění obrázků, zrychlení zobrazování v celoobra-zovkovém módu, možnost plynulé změny velikosti obrázku s volitelnou přesností interpolace a ditheringu, podpora textového formátu RichEdit (RTF) v dialogových oknech - měnitelná barva a typ písma, možnost měnit vzhled (typ, barva, velikost) písma prvků v dialogových oknech, přehrávání zvuku s měnitelnou rychlostí, též zpětný směr, dialogy pro volbu souboru k otevření či uložení, funkce pro otáčení a změnu jasu obrázku, funkce pro dekompresi zvuku na PCM, možnost načítání a ukládání textů v kódu UNICODE, multijazyková podpora v editoru i v programu - česky, německy, anglicky, slovensky, nastavitelnost písma v editoru, bitové operace, vstup čísla v HEX a BIN kódu, konverze ikony a plochy na obrázek, uživatelské písmo, seznam fontů, volitelná znaková sada, průhlednost okna, vypínatelný rámeček a nadpis, okno "vždy nahoře", vytvoření plochy s volitelnou velikostí.

 

Dárek akci "POČÍTAČE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE"

Je mi milou povinností touto formou předat sponzorský dárek firmy Gemtree Software, určený každému učiteli informatiky, který nelenil a, ač o Velikonočních prázdninách, zúčastnil se setkání ve Žďáru nad Sázavou:

1) Každý účastník obdrží výtisk příručky Průvodce světem králíka Petra
2) Každý účastník obdrží disketu s textem příručky ve formátu HTML
3) Každý účastník si může pomocí přiloženého formuláře k příručce zažádat o "Osobní licenci informatika základní školy ČR", kterou obdrží za minimální paušální poplatek pokrývající distribuci = 200,- Kč
. Zájemce obdrží licenci na osobní používání programu Petr verze 1.10 nebo vyšší, která ho bude opravňovat k používání programu k osobní potřebě, distribuční CD Petra a svoji osobní licenční disketu.

Touto cestou se může Petr dostat téměř zcela zdarma k celé řadě mých kolegů, což pokládám za velice moudrý počin ze strany Gemtree. Doufám, vážení kolegové, že po shlédnutí Průvodce nebudete příliš váhat, a když by přece jenom, zvu Vás na můj workshop, kde budeme moci o Petrovi diskutovat a na počítačích vyzkoušet jeho kvality.

 

Soutěž "Mladý programátor"

Naše škola vyhlašuje v letošním školním roce 99/00 1. ročník soutěže

Mladý programátor - programování v Petrovi na ZŠ

Kategorie:
6. - 7. ročník
8. - 9. ročník

Termíny:
přihláška spolu se zasláním programů do soutěže ..... do 10. 6. 2000
vyhlášení výsledků ..... do konce června 2000

Výhry:
Prvních 5 soutěžících v každé kategorii obdrží nejaktuálnější verzi Petra a diplom.

Přihlášku zasílejte na adresu:
ZŠ, Mgr. Petr Jordán, Tyršova 218, 68323 Ivanovice na Hané
tel.: 0507/363327, 0601/541960

Programy posílejte na disketě nebo e-mailem (pokud možno zkomprimované ve formátu ZIP). Připojte textový soubor (doc) se stručným popisem programu.

Do přihlášky uveďte:
Kategorie, jméno soutěžícího, adresa, tel., e-mail, kontaktní osoba, datum

:-)