Image bm162.GIF Skupina
Řízení programu
 
Prvek skupina slouží k uzavření několika příkazů, proměnných či funkcí do jedné skupiny za účelem zpřehlednění programu. V editačním poli obsahu funkce lze do skupiny umístit příkazy, v poli společných a místních proměnných a funkcí je určena skupina pro proměnné a funkce. Na provádění programu nemá skupina žádný vliv, je pouze zpřehledňujícím prvkem.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming