Image bm156.GIF Podmíněné provedení příkazů
Řízení programu
 
Image bm156.GIF záhlaví podmínky
Image bm169.GIF test podmínky
Image bm170.GIF příkazy při splnění podmínky
Image bm171.GIF příkazy při nesplnění podmínky
 
Podmíněné provedení příkazů slouží k větvení programu v závislosti na platnosti podmínky. V testu podmínky lze uvést logický výraz, který je vyhodnocen při provádění programu. Bude-li logický výraz splněn, provede se skupina příkazů ve větvi pro splnění podmínky. Jinak se provede skupina příkazů ve větvi pro nesplnění podmínky.
 
Příklad použití:
 
Image bm172.GIF

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming