Image bm157.GIF Image bm158.GIF Opakování příkazů
Řízení programu
 
Image bm157.GIF záhlaví podmíněného opakování
Image bm173.GIF test podmínky podmíněného opakování
Image bm174.GIF příkazy podmíněného opakování
 
Opakování příkazů slouží k opakovanému provádění skupiny příkazů. Prvním typem opakování je podmíněné opakování. V testu podmínky opakování je před každým průchodem opakovacího cyklu testován uvedený logický výraz. Je-li výraz splněn, budou příkazy cyklu provedeny. V opačném případě program pokračuje dalšími příkazy následujícími za cyklem. To znamená, že v případě nesplnění podmínky nemusí být příkazy provedeny ani jednou.
 
Image bm158.GIF záhlaví opakování s počtem
Image bm175.GIF počet opakování
Image bm174.GIF příkazy opakování s počtem
 
Druhým typem opakování je opakování s počtem. V tomto typu opakování udává číselný výraz v počtu opakování počet, kolikrát budou příkazy provedeny. Hodnota výrazu počtu opakování je přitom zaokrouhlena na nejbližší celé číslo a je převedena na absolutní hodnotu. To znamená, že pro hodnotu výrazu -0.5 < n < 0.5 nebudou příkazy v cyklu provedeny ani jednou.
 
Image bm159.GIF přerušení opakování
 
Příkaz pro přerušení opakování slouží k předčasnému ukončení opakování. Je to příkaz, který lze uvést kdekoliv mezi příkazy podmíněného opakování nebo opakování s počtem. Při jeho provedení se přeruší nejvyšší probíhající cyklus. Není-li ve funkci nadřazen žádný probíhající cyklus, ukončí se provádění příkazů stejně jako příkaz pro ukončení funkce. Ven z funkce se příznak přerušení opakování nepřenáší.
 
Příklady použití:
 
Image bm176.GIF Image bm177.GIF

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming