Image bm160.GIF Vícestupňové větvení příkazů
Řízení programu
 
Image bm160.GIF záhlaví vícestupňového větvení
Image bm178.GIF větvící výraz
Image bm179.GIF jedna větev příkazů (lze použít vícekrát)
Image bm180.GIF jeden testovací výraz (lze použít vícekrát)
Image bm181.GIF příkazy pro nenalezené větve
 
Vícestupňové větvení příkazů slouží k rozvětvení programu do více částí podle hodnoty výrazu. Jako větvící výraz lze uvést výraz jakéhokoliv typu - číslo, příznak, text atd. Podle větvícího výrazu se program rozhoduje, kterou větev příkazů použije. V těle větvící kontrukce může být uvedena jedna nebo více větví příkazů. Větve jsou prohledávány shora dolů. V každé větvi může být uveden jeden nebo více testovacích výrazů (stejného typu jako větvící výraz). Výrazy jsou postupně vyhodnocovány shora dolů. Je-li nalezen výraz shodný s větvícím výrazem, provedou se příkazy ve větvi a program pokračuje za koncem konstrukce vícestupňového větvení dál. Neodpovídá-li žádný z výrazů větvícímu výrazu, pokračuje se následující větví příkazů. Není-li nalezena žádná větev s odpovídajícím výrazem, provedou se příkazy pro nenalezené větve.
 
Příklad použití:
 
Image bm182.GIF

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming