Image bm189.GIF Jazyk
Řízení programu - rozšíření
 
Prvek jazyk slouží ke zjištění a případně nastavení jazyku, se kterým spuštěný program pracuje. Aplikace Petr umožňuje vytváření vícejazyčných programů. Při zadávání textů (popisy u prvků nebo obsahy textových proměnných) jsou texty platné pro jazyk, na který je aplikace Petr přepnuta. Při přepnutí jazyku se přepnou i texty na příslušný jazyk. Při spuštění programu se program přepne na jazyk podle aktuálního nastavení systému Windows ("místní nastavení") nebo podle aktuálního jazyku aplikace Petr, je-li program spuštěn z prostředí aplikace Petr. Texty vypisované programem se použijí podle jazyku, na který je program přepnut. Nejsou-li texty k dispozici pro aktuálně nastavený jazyk, použijí se texty pro nejbližší jazyk.
 
Jazyk je udáván v číselném kódu LANGID (používaném v systému Windows):
 
2 bulharsky
5 česky
6 dánsky
7 německy
8 řecky
9 anglicky
10 španělsky
11 finsky
12 francouzsky
14 maďarsky
15 islandsky
16 italsky
19 holandsky
20 norsky
21 polsky
22 portugalsky
24 rumunsky
25 rusky
26 srbochorvatsky
27 slovensky
28 albánsky
29 švédsky
31 turecky
 
Nastavením na hodnotu 0 se použije implicitní jazyk (navracen je skutečný kód jazyku).
 
Nastavením jazyku se změní i znaková sada zobrazovaných textů.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming