Image bm909.GIF Přehrátí zvuku
Zvuk
 
Image bm909.GIF přehrátí zvuku
Image bm918.GIF zvuk k přehrátí
Image bm919.GIF hlasitost zvuku (0 až 1)
Image bm920.GIF stereofonní vyvážení (-1=vlevo až +1=vpravo, 0=střed)
Image bm921.GIF rychlost přehrávání (1=běžná)
Image bm922.GIF počet opakování (0=trvale)
Image bm923.GIF přerušit hrající zvuk
 
Obsluha přehrávání zvuku závisí na formátu zvuku. Nejběžnější formát zvuku je nekomprimovaný formát PCM, vzorkovací kmitočet 11025, 22050 nebo 44100 Hz, stereo nebo mono, 8 nebo 16 bitů. Tento formát je použit i při nahrávání zvuku v prostředí editoru. Jako jediný umožňuje vícekanálové přehrávání zvuků a obsluhu hlasitosti a stereofonního vyvážení. Přehrátí zvuku v jiném formátu způsobí vypnutí ostatních zvuků, parametry pro nastavení hlasitosti a stereofonního vyvážení nemají na přehrávání zvuku vliv.
 
Parametr hlasitost zvuku je číselný parametr sloužící k nastavení hlasitosti přehrávaného zvuku. Hlasitost zvuku nelze nastavovat u jiného formátu zvuku než nekomprimovaný PCM. Rozsah hodnot je 0 (=ticho) až 1 (=běžná hlasitost). Implicitní hodnota je 1.
 
Parametr stereofonní vyvážení je číselný parametr sloužící k nastavení pozice zvuku ve stereofonní bázi. Stereofonní vyvážení zvuku nelze nastavovat u jiného formátu zvuku než nekomprimovaný PCM. Rozsah hodnot je -1 (=vlevo) až +1 (=vpravo), 0 je střed. Implicitní hodnota je 0 (=střed).
 
Parametr rychlost přehrávání je číselný parametr určující, jakou rychlostí bude zvuk přehráván. Určuje relativní výšku tónu. Bez zadání je jeho hodnota 1 znamenající, že rychlost není měněna. Se zvyšujícím se číslem roste i rychlost přehrávání a obráceně. Např. zadáním čísla 2 bude zvuk přehráván s dvojnásobnou rychlostí, zadáním čísla 0.5 s poloviční rychlostí.
 
Parametr počet opakování je číselný parametr určující počet přehrátí zvuku. Nastavení na 0 zajistí trvalé přehrávání zvuku. Implicitní hodnota je 1.
 
Parametr přerušit hrající zvuk je logický příznak zajišťující přerušení přehrávání předešlého stejného zvuku. Příznak je implicitně zapnut. Každý zvuk může být současně přehráván pouze jednou. Není-li zapnut příznak přerušení a je-li tento zvuk již přehráván, jsou pouze nastaveny nové parametry zvuku. Tímto způsobem lze měnit hlasitost, stereofonní vyvážení a počet opakování u již přehrávaného zvuku. Je-li příznak přerušení zapnut, přeruší se předešlé přehrávání tohoto zvuku a zvuk se začne přehrávat od začátku s novými parametry. Je-li zapotřebí současně přehrávat jeden zvuk vícekrát, je nutno použít doplňkový rozlišovací kód zvuku.
 
Z jiných formátů zvuku než je PCM lze doporučit především Microsoft ADPCM komprimující zvuk s poměrem 1:4. Kvalita přehrávání zvuku je poměrně vysoká a je podporován všemi verzemi Windows. Dalším podporovaným a doporučovaným formátem je MPEG Layer-3 (MP3), který i při vysoké kvalitě zvuku dosahuje vysoké komprese (kolem 1:10). Nevýhodou je nutnost instalace ovladače pro přehrávání u některých verzí Windows - viz např. http://www.iis.fhg.de/audio, (c) FraunHofer IIS, popř. můžete ovladač nainstalovat přímo z distribučního CD-ROM aplikace Petr ze složky MP3CODEC.
 
Zda je přehrávání zvuku podporováno lze zjistit ihned po zahájení přehrávání testem zvuku, zda je přehráván. Není-li zvuk přehráván, mohou být pro to následující důvody: počítač neobsahuje zvukovou kartu nebo její ovladač, zvukový kanál je obsazen jiným programem nebo pro formát zvuku není nainstalován ovladač k přehrávání. Poslední důvod se týká především přehrávání formátu MP3, který u některých verzí Windows není bez instalace ovladače podporován. V některých případech může jít o vypnutou volbu "zvukové kodeky" ve volbě nainstalovaných součástí systému Windows.
 
Pro zajištění spojitosti přehrávání zvuků probíhá přehrávání zvuků ve formátu PCM pomocí vyrovnávacího zásobníku. To může v případě již probíhajícího přehrávání zvuků způsobit opoždění odezvy na zahájení přehrávání dalšího zvuku nebo změnu parametrů zvuku až o asi 0.3 sekundy. Je-li v počítači nainstalovaná obsluha DirectX, je využita podpora zvuků DirectSound a tato prodleva je značně kratší, typicky 0.05 sekundy.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming