Image bm165.GIF Komentář
Řízení programu
 
Prvek komentář slouží k psaní vlastních poznámek do programu. Na chod programu nemá tento prvek žádný vliv. Další vlastností prvku komentáře je, že v editačním poli obsahu funkce lze do komentáře odkládat jakékoliv jiné prvky, tyto prvky budou při provádění programu ignorovány. To lze využít například v případě, kdy je nutno do větve programu vložit prvek - nejdříve se do komentáře odloží zbytek větve, vloží se potřebný prvek a větev se vrátí zpět na vložený prvek.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming