Hudba
Zvuk a hudba
 
Image bm942.GIF přehrátí hudby
 
Příkaz přehrátí hudby zahájí přehrávání hudby zadané jako parametr. Případné již probíhající přehrávání hudby bude přerušeno.
 
Image bm943.GIF opakované přehrávání hudby
 
Příkaz opakované přehrávání hudby zahájí opakované přehrávání hudby zadané jako parametr. Případné již probíhající přehrávání hudby bude přerušeno.
 
Image bm944.GIF zastavit přehrávání hudby
 
Příkaz zastavit přehrávání hudby zastaví přehrávání hudby.
 
Image bm945.GIF pozastavit/pokračovat v přehrávání hudby
 
Prvek pozastavit/pokračovat v přehrávání hudby umožní pozastavit nebo pokračovat v přehrávání hudby. Lze použít jako logickou proměnnou, tj. lze nastavovat nebo číst. Příznak platnosti znamená, že hudba je pozastavena. Použitím jako příkaz bez uvedení parametru se stav přepne.
 
Image bm946.GIF test přehrávání hudby
 
Prvek test přehrávání hudby navrací logický příznak indikující, zda probíhá přehrávání hudby.
 
Image bm947.GIF pozice v přehrávání hudby
 
Prvek pozice v přehrávání hudby umožňuje zjistit nebo nastavit pozici přehrávání hudby v sekundách. Prvek lze používat jako číselnou proměnnou, tj. lze jej nastavovat nebo číst.
 
Image bm948.GIF délka přehrávané hudby
 
Prvek délka přehrávané hudby navrací délku přehrávané hudby v sekundách.
 
Image bm949.GIF shodnost hudby
 
Prvek shodnost hudby slouží k porovnání hudeb. Nejsou přitom porovnávány obsahy hudeb, ale pouze to, zda se jedná o shodný datový objekt typu hudba. Lze zadat jednu nebo více hudeb. Porovnání probíhá shora dolů. Prvek navrací logický příznak platnosti v případě, že všechny hudby jsou shodné. Zvláštní případ je porovnání jedné hudby. Hudba je porovnávána s prázdnou hudbou např. pro případ testu, zda byla načtena ze souboru platná hudba.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming