Image bm334.GIF Klávesnice
Ovládání
 
Image bm338.GIF klávesy
Image bm339.GIF vstup znaku (čeká na stisk)
Image bm340.GIF vstup znaku (nečeká na stisk)
 
Prvek vstup znaku navrací text obsahující jeden znak z klávesnice. Znak generují pouze znakové klávesy, některé řidicí klávesy generují řídicí ASCII znaky, jiné řídicí klávesy negenerují žádný znak. Generovaný znak je závislý na nastavené národní kódové stránce a na ovladači klávesnice (znaky s diakritikou). Varianta bez čekání vrací prázdný text v případě, že není připraven žádný znak. Variantu s čekáním lze použít jako samostatný příkaz (s ignorováním navráceného znaku) a tím zajistit pozastavení programu až do stisku znakové klávesy.
 
Image bm341.GIF vstup klávesy (čeká na stisk)
Image bm342.GIF vstup klávesy (nečeká na stisk)
 
Prvek vstup klávesy navrací číslo představující číselný kód stisknuté klávesy. Na rozdíl od vstupu znaku generují kód všechny klávesy a tento kód nezávisí na národní kódové stránce ani na ovladači klávesnice. Varianta bez čekání vrací 0 v případě, že není připravena žádná klávesa. Variantu s čekáním lze použít jako samostatný příkaz (s ignorováním navrácené klávesy) a tím zajistit pozastavení programu až do stisku libovolné klávesy.
 
Image bm343.GIF je stisknuta klávesa
 
Prvek je stisknuta klávesa slouží k testu, zda je některá z kláves stisknuta. Předešlé funkce pro vstup znaku a vstup klávesy generují znak při stisku a po chvíli opakovaně při držení. Na rozdíl tato funkce umožňuje testovat, zda je příslušná klávesa stisknuta a držena nezávisle na generování znaků při držení klávesy. Jako parametr je nutno zadat kód klávesy, která má být testována. Výstupem funkce je logická hodnota udávající, zda je klávesa stisknuta a držena. Zvláštním případem je kód 0 (= žádná klávesa) udávající, že není stisknuta žádná z kláves.
 
Image bm344.GIF vyprázdnění zásobníku kláves
 
Aby program nepřišel o žádnou zadanou klávesu, jsou kódy kláves uchovávány v zásobníku kláves až do okamžiku jejich vybrání. Příkaz vyprázdnění zásobníku kláves způsobí vyprázdnění zásobníku kláves v případě, že chceme čekat na stisk klávesy a dříve stisknuté klávesy nás nezajímají. Příkaz vyprázdní zásobník jak kláves tak i znaků (používají samostatné zásobníky).
 
Image bm345.GIF stav Num Lock
Image bm346.GIF stav Caps Lock
Image bm347.GIF stav Scroll Lock
Image bm348.GIF stav Insert
 
Prvky přesmykačů klávesnice jsou logické proměnné navracející příznak, že příslušný přesmykač je zapnut. Prvky lze použít též jako příkazy, tj. stav přesmykače nastavit na požadovanou logickou hodnotu. To se však doporučuje použít pouze v nutném případě, neboť operace se u některých typů počítačů nemusí provést správně (např. nemusí souhlasit stav indikátoru na klávesnici se stavem přesmykače).

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming