Image bm728.GIF Okno 3D grafiky
3D grafika
 
Image bm728.GIF okno 3D grafiky
Image bm739.GIF souřadnice X okna 3D grafiky
Image bm740.GIF souřadnice Y okna 3D grafiky
Image bm741.GIF šířka okna 3D grafiky
Image bm742.GIF výška okna 3D grafiky
 
Pomocí prvku okno 3D grafiky je aktivován režim 3D grafiky. Zadáním příkazu se v hlavním okně programu zobrazí okno pro 3D grafiku s požadovanými souřadnicemi a rozměry. Souřadnice a rozměry okna jsou udávány v souřadnicích Petra. K vytvoření 3D okna je použito zadané rozhraní a ovladač. Novým zadáním příkazu okno 3D grafiky je možné pozici a rozměry 3D okna dodatečně měnit. Není-li žádný z parametrů uveden, vytvoří se 3D okno přes celou plochu programového okna. Okno 3D grafiky může mít i větší rozměry než je plocha programu. Např. v celoobrazovkovém režimu 800x600 bodů využívá program plochu 25x18 políček, tj. 800x576 bodů. Okno 3D grafiky přitom může mít rozměry přes celou plochu 800x600. Uvedením nuly namísto šířky nebo výšky 3D okna je 3D režim ukončen.
 
Všechny prvky 3D grafiky je možné využívat nezávisle na aktivitě 3D režimu. Proto je možné 3D okno zapínat a vypínat podle potřeby, stejně tak měnit rozhraní nebo ovladač. Všechny nastavené parametry přitom zůstávají zachovány, není potřeba po změnách provádět přenastavení.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming