Konfigurace
Řízení programu
 
Tato skupina prvků slouží k uchovávání konfigurace programu v konfiguračním souboru INI nebo v registrech Windows. Konfigurační INI soubor umožňuje uchovávat nastavení programu v samostatném konfiguračním souboru (typická přípona souboru je INI). Takových souborů může být více, lze tak snadno spouštět jeden program ve více variantách, např. pro více uživatelů (použitý konfigurační soubor určí výchozí složka při spuštění programu). Naopak registry Windows umožňují uchovávání parametrů programu nezávisle na místě, odkud je spouštěn, bez nutnosti vytváření samostatného konfiguračního souboru.
 
Image bm240.GIF konfigurační soubor
 
Prvek konfigurační soubor určuje jméno INI souboru použitého k uložení konfigurace programu. Implicitně je přednastaveno jméno souboru odvozené od jména programu, k němuž je doplněna přípona INI a jehož cesta vede do výchozí složky při spuštění programu. Není-li při zadání jména konfiguračního souboru uvedena cesta k souboru, je tento soubor přednostně uložen ve složce Windows (tedy ne v aktuální složce).
 
Image bm241.GIF sekce parametrů
 
Jednotlivé parametry jsou v konfiguračním souboru rozděleny do pojmenovaných sekcí. Implicitně je přednastaveno jméno sekce Main. Je-li jméno sekce parametrů nastaveno na prázdný text, navrátí prvek pro čtení textového parametru víceřádkový seznam všech sekcí v konfiguračním souboru.
 
Image bm242.GIF název parametru
 
Prvek název parametru určuje název jednoho parametru, který bude čten nebo do něj bude zapisováno. Implicitně je přednastaveno jméno parametru Config. Je-li název parametru nastaven na prázdný text, navrátí prvek pro čtení textového parametru víceřádkový seznam jmen všech parametrů v sekci určené předešlým prvkem názvu sekce. Je-li nastaveno prázdné jméno parametru při zápisu do textového nebo číselného prvku, dojde ke zrušení celé sekce parametrů.
 
Image bm243.GIF čtení/zápis textového parametru
Image bm244.GIF čtení/zápis celočíselného parametru
 
Prvky umožňují číst nebo zapisovat do parametru zadaného jména v zadané sekci. Při čtení prvků je možné doplnit jako parametr prvku přednastavený údaj, který bude navrácen v případě, že požadovaný parametr nebyl nalezen. Jsou-li prvky použity jako příkazy bez parametrů, dojde ke zrušení příslušného parametru. Je-li při čtení textového parametru nastaven prázdný text jako název parametru, je navrácen víceřádkový seznam jmen všech parametrů v dané sekci. Je-li při čtení textového parametru nastaven prázdný text jako jméno sekce parametrů, je navrácen víceřádkový seznam jmen všech sekcí parametrů. Je-li při zápisu do textového nebo číselného parametru nastaveno prázdné jméno parametru, dojde ke zrušení celé sekce parametrů.
 
Image bm245.GIF skupina klíčů
 
Prvek skupina klíčů určuje skupinu klíčů v registrech Windows, ve které budou prováděny následující operace s registry. Jsou povolena následující čísla skupin klíčů registrů:
 
0 = HKEY_CLASSES_ROOT
1 = HKEY_CURRENT_USER
2 = HKEY_LOCAL_MACHINE
3 = HKEY_USERS
4 = HKEY_PERFORMANCE_DATA
5 = HKEY_CURRENT_CONFIG
6 = HKEY_DYN_DATA
 
Implicitně je přednastavena skupina klíčů 1 = HKEY_CURRENT_USER, která je určena k uchovávání konfigurace parametrů pro aktivního uživatele. Druhou běžně používanou skupinou klíčů je 2 = HKEY_LOCAL_MACHINE, která slouží k uchovávání konfigurace parametrů nezávislé na aktivním uživateli. Ostatní skupiny klíčů by neměly být běžně programem používány.
 
Image bm246.GIF název klíče
 
Prvek název klíče určuje přístupovou cestu k použitému klíči, tj. skupině parametrů programu. Tato cesta má tvar jako běžná cesta ke složce na disku bez úvodního a koncového znaku zpětného lomítka \. Implicitně je přednastavena cesta Software\ doplněná o jméno programu (bez přípony). K zobrazení struktury registrů Windows je možné použít systémový program RegEdit (nachází se ve složce Windows).
 
Image bm247.GIF název položky
 
Každý klíč může obsahovat jednu nebo více datových položek (nebo též další klíče). Implicitně je název položky přednastaven na Config.
 
Image bm248.GIF čtení/zápis textové položky
Image bm249.GIF čtení/zápis celočíselné položky
 
Prvky umožňují číst nebo zapisovat do položky zadaného jména v zadaném klíči. Při čtení prvků je možné doplnit jako parametr prvku přednastavený údaj, který bude navrácen v případě, že požadovaná položka nebyla nalezena. Jsou-li prvky použity jako příkazy bez parametrů, dojde ke zrušení příslušné položky.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming