Co je Petr
Témata nápovědy
 
Petr je vizuální programovací nástroj sloužící k snadné a rychlé tvorbě aplikací pro Windows 95/98/NT/2000. Jeho hlavní charakteristikou je grafická interpretace struktury programu. Program je vytvářen sestavováním prvků programu. Vazby mezi prvky jsou kontrolovány již během vytváření programu, takže odpadá nutnost znalosti syntaxe příkazů či možnost vzniku syntaktické chyby. To umožňuje radikální zvýšení přehlednosti programu i rychlosti a snadnosti jeho tvorby.
 
Image bm1.GIF
 
Dalším významným rysem programovacího nástroje Petr je používání vysokoúrovňových operací. Jednotlivé stavební prvky programu jsou koncipovány tak, aby bylo dosaženo maximální výkonnosti a užitkovosti programu s minimálním potřebným úsilím. Lze snadno vytvářet aplikace pro prostředí Windows s nízkou až střední složitostí. Jedná se především o aplikace s multimediálním zaměřením, hry, dialogová okna, konzolové aplikace.
 
Programovací nástroj Petr je určen pro nejširší okruh uživatelů počítačů jako základní prostředek k vytváření vlastních jednoúčelových aplikací, ale i k vytváření aplikací na profesionální úrovni. Při jeho použití nejsou požadovány žádné znalosti z oblasti programování ani žádné jiné znalosti z počítačové oblasti. Mohou jej využívat i děti předškolního věku jako základní prostředek k seznamování se s počítačem. Díky bohatosti vybavení je vhodným nástrojem pro všechny věkové kategorie uživatelů počítačů. Díky jednoduchosti a rychlosti použití je vhodným doplňkem i pro zkušené programátory jako doplňkový programovací nástroj.
 
Program, vytvářený v programovacím nástroji Petr, je přímo programem typu EXE pro Windows. Žádné jiné soubory nejsou pro program potřebné. To má výhodu v tom, že vytvořený program není třeba kompilovat ani nijak jinak upravovat, lze jej přímo používat a předat jiným uživatelům jako plnohodnotnou aplikaci systému Windows.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming