Konfigurace
Témata nápovědy
 
Systém Petr umožňuje provoz více uživatelů jak na jednom počítači, tak i v síti. Zajišťuje to rozdělení složek na vzorové a pracovní. Vzorové složky obsahují vzorové programy a knihovny a jsou společné pro všechny uživatele. Pracovní složka je složka uživatele, kam uživatel ukládá vlastní programy, knihovny a konfiguraci. Vzorové složky jsou nainstalovány v instalační složce aplikace Petr, pracovní složky mohou být vytvářeny kdekoliv. Při použití se uživateli zobrazují vzorové knihovní soubory ve skupinách označených [vzory], vzorové programy se zobrazí společně s vlastními programy uživatele.
 
Při přidání nového uživatele je možné vytvořit kopii spouštěcí ikony v základní ploše Windows, pracovní složka se přenastaví na pracovní složku uživatele. Novou spouštěcí ikonu je možné vytvořit následujícím postupem: Kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavní ploše Windows vyvolat volbu Nový objekt / Zástupce a pomocí volby Procházet nalistovat hlavní program aplikace s názvem Peter.exe. Po vytvoření spouštěcí ikony vyvolat pravým tlačítkem myši na ikoně volbu Vlastnosti a v poli "Kde začít:" zadat pracovní složku uživatele (nebo s využitím volby "Najít cíl" složku nalistovat popř. vytvořit).
 
V instalační (vzorové) i pracovní složce je použita tato organizace složek:
 
Backup- záloha rušených a ukládaných souborů (složku je možné celou rušit)
Bool- logické proměnné
Icon- předměty
Map- plochy
Music- hudba
Number- čísla
Picture- obrázky
Program- programy
Sound- zvuky
Sprite- sprajty
Text- texty
 
V instalační složce může být navíc přidána složka Source, obsahující zdrojové texty ke generování sprajtů pomocí programu PovRay.
 
Spuštěním aplikace Petr přímo v instalační složce je možné upravovat vzorové programy i vzorovou knihovnu (tj. pracovní složka je shodná se vzorovou složkou). Tento způsob spouštění lze vyvolat spuštěním volby "Petr s modifikací vzorové knihovny", která je k dispozici v menu Start systému Windows.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming