. DOS Manažer
verze 2.10
.
Souborový a diskový manažer pro DOS i WINDOWS
s podporou dlouhých jmen WINDOWS 95

DOS Manažer

CD

Na stránce: Upgrade, Hodnocení uživatelů, Popis DOS Manažeru, Historie verzí, Dodací podmínky


Upgrade verze 2.x

Od verze 2.09 DOS Manažeru můžete pomocí demoverze získané např. z Internetu upgradovat svou starší verzi DOS Manažeru (počínaje verzí 2.02) na nejnovější verzi. Výhodné je to obzvláště v případě CD disků (např. CD PRESENT 5). Pomocí CD verze DOS Manažeru a demoverze můžete provést instalaci z CD jakoby se jednalo o plnohodnotnou aktuální verzi. Shodnost upgradované verze s aktuální verzí je:

upgrade z verze 2.09 ..... 100% shodnost
upgrade z verze 2.08 ..... 100% shodnost
upgrade z verze 2.07 ..... 100% shodnost
upgrade z verze 2.06 ..... chybí sharewarový program Cubic Player
upgrade z verze 2.05 ..... chybí programy Cubic Player, SBKPLAY a VIEWHTML
upgrade 2.02 až 2.04 ..... chybí více sharewarových programů nebo jsou starších verzí

Firma GEMA Soft začátkem měsíce července splnila svůj závazek (uváděný v Licenční smlouvě programu DOS Manažer) a rozeslala všem registrovaným uživatelům DOS Manažeru verze 2.00 až 2.07 novou aktuální verzi 2.09 jako bezplatný upgrade programu. Jste-li registrovaným uživatelem programu DOS Manažer 2.x (tj. odeslal jste registrační lístek) a přesto jste upgrade programu zatím neobdržel, obraťte se, prosím, na firmu GEMA Soft se žádostí o zaslání upgrade. Můžete též využít upgrade s využitím demoverze, jak je uvedeno v předešlém odstavci.


Proč používám DOS Manažer

Napište nám i Vy své důvody!


Popis programu DOS Manažer

Úvodem

DOS Manažer je obslužný program umožňující veškerou běžnou manipulaci s počítačem, jako jsou operace se soubory a disky a spouštění programů. Je vybaven mnoha doplňkovými funkcemi - tabulkový a řádkový kalkulátor, databázový manažer, textový a diskový editor, kalendář, hodiny apod.

Soubory a adresáře

Kopírování, přesun, přejmenování, rušení, nulování, verifikace, HEX editace, modifikace, hledání, konverze, informace, obnovení, porovnání, tisk. Označování podle textu v souboru, podle volného místa na disketě. Kopírování se zachováním data a času adresářů, s kontrolou místa na disku, s rozdělením a spojením souborů. Bezpečné kopírování (bez přepisu souboru). Operace na celém disku a v okně stromu nebo v okně nalezených souborů. Podpora dlouhých jmen souborů WINDOWS 95. Komentování souborů. Porovnání textových souborů se synchronizací. Obnovování souborů i pod WINDOWS 95. Zobrazení velikosti adresářů v okně. Označování souborů i adresářů.

Disky a diskety

Editace, formátování, informace, přejmenování, kopie, porovnání, mapa, verifikace, nulování, rušení, parkování. Editace disku i pod WINDOWS 95. Hledání vlastníka bloku. Zobrazení a verifikace CD-ROM. Plná podpora nestandardních formátů disket (zvýšené formáty disket). Kopie a porovnání disket též přes soubor.

Spouštění programů

Tři módy spouštění programů (např. s uvolněním veškeré paměti), vícenásobné příkazy, mocný příkazový preprocesor (proměnné, výrazy, podmínka, cyklus), uživatelské menu, horké klávesy, příkazy podle přípony nebo jména souboru.

Editor

Soubor až 250 MB. Režim textový, binární, HEX. Neomezený počet a délka řádků. Blok textový, řádkový, sloupcový. Více souborů současně. Bezpečná editace (na kopii). Textové značky. Konverze národního kódu v bloku.

Okna

Čtyři režimy zobrazení (též dlouhá jména WINDOWS 95). Volitelné třídění. Výběr souborů podle masky (též záporná maska a rozšířená hvězdičková konvence). Členění souborů do skupin, barevné rozlišení souborů. Až 10000 souborů v okně. Všechny operace též v okně stromu nebo v okně nalezených souborů.

Displej

Videomódy od 40 x 25 po Super-VGA. Podpora kódů ASCII, IBM, KEYBCS2 a Latin2 s možností autodetekce. Vlastní fonty, návrat fontů před příkazem.

Vybavení

ASCII tabulka, přehrávač audio CD disků, hodiny, databázový manažer, tabulkový a řádkový kalkulátor, zápisník, kalendář. Strukturované členění vlastních datových souborů. Editace DBF souboru (řádkový a stránkový režim) včetně MEMO polí DBASE III i FoxPro. Kalkulátor s přesností 250 číslic, mnoho funkcí (goniometrické, mocninné, logaritmy, faktoriály, iterační cykly atd.). Bohatě vybavený tabulkový kalkulátor (maticové a textové funkce, podmínky, externí buňky, heslo, funkce řádkového kalkulátoru). Zápisník s formátováním odstavců, bloky, tiskem, uzamykáním heslem. Kalendář se svátky a denními poznámkami.

Další vlastnosti

Programován plně v jazyku ASSEMBLER - velikost pouze 215 KB, možnost spouštět ze systémové diskety. Kontextová nápověda plně nahrazující tištěný manuál (280 stran), export do souboru. Grafický kurzor myši. Podpora rozšířené klávesnice. Možný provoz v okně WINDOWS. Historie příkazů a zadaných parametrů operací, historie adresářů.

Doplňky programu

Odběratelé programu DOS Manažer obdrží zdarma více jak 200 utilit a podpůrných programů v celkové hodnotě 5100 Kč a též sadu 38 vybraných sharewarových programů (o celkové velikosti 12 MB), pro jejichž snadné použití je v DOS Manažeru připraveno prostředí (komprimační programy PKZIP, RAR, ARJ, antivirový program SCAN, grafický editor NEOPAINT, zobrazovače obrázků VPIC a GWS, konvertor grafických souborů ALCHEMY a mnoho dalších).


Historie vývoje DOS Manažeru 2.xx

Verze 2.00 (20.10.1996)

První verze DOS Manažeru 2.xx (oficiálně uvedena na výstavě INVEX 1996).

Verze 2.01 (1.12.1996)

Podpora komentářových souborů DOSMAN.FIL a DESCRIPT.ION. Rychlé ukončení pomocí Ctrl-F10. Do uživatelského menu doplněna externí proměnná "#.SET jméno=#soubor" a "#.SET jméno=!program" a interní proměnné DMCODEPAGE a DMFILExxx. Doplněn příkaz GET a možnost nastavení proměnných uživatelského menu již při otevření okna menu. Pro "@" v seznamu uživatelského menu či v příkazu FOR doplněny blokovací přepínače. Při porovnávání řetězců v podmínkách menu je prioritní délka řetězců (možnost porovnávání čísel). Odstraněny příkazy menu SET! a VAL! (modifikace otcovského prostředí). Doplněny přepínače pro zákaz některých operací (EditIni, EditMnu, DiskEdi, ...). Po modifikaci INI se DOSMAN automaticky inicializuje. Blokování rušení ROOT ve stromu. Označení položek stromu se neuchovává na disk. Ošetřeno správné zobrazování textů s diakritikou (např. v informačním okně). Datum a čas adresářů pod WINDOWS 95 se při kopírování nastavuje speciálními službami MS-DOS 7.

Verze 2.02 (10.12.1996)

Rozsáhlejší změny v sestavě sharewarových programů. Interní změny v evidenci licenčních informací o uživateli.

Verze 2.03 (15.12.1996)

Zrušeno přednastavení +/- v F9 (zobrazení atributů souborů). Doplněno nalezení všech souborů u funkcí s "@" v uživatelském menu, je-li kurzor na "..". Podpora časově omezených verzí DOSMANu.

Verze 2.04 (12.1.1997)

Záměna tlačítek myši parametrem MOUSEXCHG. Doplněna obsluha myši pro všechny funkce. Posouvání oken menu pomocí myši uchopením za horní okraj okna. Při verifikaci disku možnost posouvání ukazatele myší nebo kurzory, možnost opakování verifikace. V diskovém a textovém editoru zajištěno přepnutí na textový kurzor myši.

Verze 2.05 (3.2.1997)

Informace o discích aktualizovány vždy před každou volbou disku (Alt-F1/Alt-F2). Opraveno správné provedení volby "Vše" při nahrazování textu v editoru. Myš na funkčních klávesách rozlišuje stisk přesmykačů (Alt-...). Znepřístupnění disketových operací (kopírování atd.) pro neexistující mechaniky. Při formátování diskety se stopa 0 verifikuje vždy i při vypnuté verifikaci. V řádkovém a tabulkovém kalkulátoru doplněna zaokrouhlovací korekce pro celočíselné operace (např. pro správné provedení "INT(1/10*10)"). V tabulkovém kalkulátoru umožněno provádění iteračních cyklů (zacyklením odkazů buněk). Výpočet se provádí dokud se mění obsahy buněk, přerušení nekonečného cyklu klávesou Esc. Soubory s dlouhým jménem lze vytvářet pomocí Shift-F4. Změněno ovládání tabulky v módu formuláře - kurzor se drží jen v editovaných buňkách. Editovanou tabulku lze v módu formuláře opustit bez dotazu na uložení.

Verze 2.06 (12.3.1997)

V editoru doplněna podpora opakování kláves pomocí CSKEY (kreslení rámečků pomocí Ctrl-Alt-kurzory, doplnění sloupečku znaků, rušení sloupečku znaků). Opravena obsluha sloupcového bloku, je-li blok větší než volná paměť. Doplněn kalendář (klávesa Alt--). Opravena automatická inkrementace LABEL při formátování disket.

Verze 2.07 (18.5.1997)

Zfunkčnění v prostředí OS/2 a WINDOWS NT v režimu krátkých jmen. Ošetřena chyba WINDOWS 95 při kopírování adresářů v síti (náhodná změna atributů). Vytvoření adresáře při přesunu souboru do neexistujícího adresáře. Vkládání znaku TAB v editoru pomocí Ctrl-Tab. Podpora zobrazení LABEL diskety s dlouhými jmény ve starších systémech DOS. Opraveno přerušení operace nahrazování většího množství mezer v editoru prázdným řetězcem. Při souborových operacích lze zadat zařízení se znakem ":". Doplněny horké klávesy s F11 a F12. V editoru lze přepínat soubory klávesami Alt-1 až Alt-9. Umožněno vyvolat tabulkový kalkulátor příkazem #.TAB (např. z uživatelského menu). Při kopírování a přesunu je volitelně uchováváno datum a čas adresářů. Doplněna detekce dalších videokaret, možnost definovat uživatelské videomódy. Sníženo zatížení procesoru WINDOWS v klidovém stavu.

Verze 2.08 (8.6.1997)

Přepracována nápověda k programu. Doplněna definice barev pro tabulkový kalkulátor. Upraveny barvy pro MONO displej. Uživatelské menu při nenalezení hledáno v aktuálním i datovém adresáři. Do ASCII tabulky doplněna tabulka atributů barev. Parametr /!N pro navrácení uživatelského menu. Do kalendáře doplněny svátky a další funkce. Doplněn národní kód WINDOWS 1250. Do editoru doplněna modifikace bloku (velká/malá písmena, národní kód).

Verze 2.09 (5.7.1997)

Automatické vyvolání kalendáře při startu DOSMANu (parametr /J). Podpora upgrade starších verzí DOSMANu pomocí demoverze (např. z Internetu). Menší změny v utilitách.

Verze 2.10 (13.1.1998)

Doplněno zobrazení rychlosti čtení CD-ROM při verifikaci. Editor nastavuje atribut ARC. V uživatelském menu doplněna nápověda. Provedeno několik menších úprav a oprav.


Dodací podmínky programu DOS Manažer


  1 licence ..................................... 1490,- Kč
  neomezená multilicence pro školu .............. 2900,- Kč
  uživatel jedné licence DM V1.50 až V1.59 ...... 60% ceny nové verze

Multilicence

Multilicenční prodej je jednorázový prodej více licencí jedné fyzické či právnické osobě (dále "odběrateli") s poskytnutím vyrazné multilicenční slevy. Odběratel si může objednat libovolný počet licencí N. Obdrží Multilicenční smlouvu a jedno balení programu, nosiče programu si může rozkopírovat podle svých potřeb. Celková cena za takto získané licence se stanoví vynásobením ceny jedné licence koeficientem K se zaokrouhlením na koruny. Koeficient K je odvozen z počtu licencí N podle vzorečku:

K = N^(3/4) = (N / sqrt(sqrt N)) = (sqrt(N x sqrt N))

kde symbol ^ je mocnina a symbol sqrt je 2. odmocnina. Příklad výpočtu:

2 licence 5 licencí 10 licencí 20 licencí 50 licencí 100 licencí
2506,- Kč 4982,- Kč 8379,- Kč 14092,- Kč 28016,- Kč 47118,- Kč

všechny ceny uvedeny bez DPH (DPH=19%)

UPGRADE multilicencí pro registrované uživatele

Od plné ceny multilicenčního prodeje programu DOS Manažer je možné odečíst až všechny platby odběratele za již pořízené licence programu DOS Manažer V1.50 - V1.59, avšak nová snížená cena nesmí klesnout pod 60% plné ceny.


vypnout diakritiku
vypnout diakritiku
download DEMO verze (1377 KB)
download DEMO verze
základní stránka GEMA Soft
základní stránka GEMA Soft

Poslední aktualizace stránky 20.1.1998 (viz historie změn)