4. První kroky <<< Obsah >>> 6. Zahrádka s opakováním


5. Petříkova zahrádka

Po prvních krůčcích naučíme Petříka, jak si vysázet svou vlastní zahrádku. Budeme přitom pokračovat v úpravách našeho programu Pokus. Doplníme pouze obrázek květiny a řekneme Petříkovi, aby při své obchůzce květiny sázel.

Nejprve si připravíme obrázek květiny. Použijeme k tomu prázdné políčko, do kterého květinu dokreslíme. Podívejte se do okna s názvem Společné proměnné a funkce. Ve skupince základní proměnné a funkce vidíte ikonku prázdné políčko . Uchopte ji pravým tlačítkem myši a přetáhněte dolů pod všechny prvky skupinky.

Po přetažení se vytvořila kopie prvku, jméno se změnilo na prázdné políčko 2. Jedním kliknutím levým tlačítkem myši na ikonku prvek vyberte (označí se obdélníkem). Klikněte na text u ikonky, opět levým tlačítkem myši. Pod textem se objeví rámeček a blikající kurzor. Napište jako nové jméno prvku text Květina a stiskněte klávesu Enter. Tím jsme vytvořili (nadeklarovali) nový předmět s názvem Květina.

Teď nakreslíme obrázek květiny. Dvakrát klikněte levým tlačítkem myši na ikonku předmětu Květina. V editačním okně se objeví zvětšený obrázek prázdného políčka. Můžete začít kreslit květinu, zájemcům poradím postup.

V panelu nástrojů vidíte rozbalovací seznam funkcí grafického editoru. Další rozbalovací seznam je pro volbu tloušťky čar. Zvolte funkci kreslení koule . Dole v editačním okně naleznete okénka pro volbu barvy. Klikněte levým tlačítkem myši na červenou barvu (první shora). Na horním okraji obrázku, přibližně uprostřed, stiskněte levé tlačítko myši a táhněte myší do středu obrázku. Tam tlačítko myši pusťte. Vzniklá červená koule bude květem. Levým tlačítkem myši zvolte tmavě zelenou barvu (druhou odspodu) a v seznamu funkcí vyberte kreslení čáry . Natáhněte jednu čáru od koule směrem dolů a potom ještě po stranách dvě čáry jako listy. Výsledek by mohl vypadat asi tak nějak (že by jiřina?):

Jste-li s kreslením hotovi, vraťte se k editaci hlavní funkce programu dvojklikem na ikonku hlavní funkce (stále ještě by měla mít jméno Pokus). Pro navracení k dříve editovaným prvkům můžete také používat tlačítka Předešlá editace a Následující editace , sloužící k listování v historii editovaných prvků.

Začneme sestavovat nový program. V předešlé kapitole jsme program zanechali ve stavu, kdy Petřík popojde o krok, otočí se vlevo, oba příkazy zopakuje ještě třikrát, nakonec se zastaví a čeká na stisk klávesy.

Podívejte se znovu do skupiny příkazů pro Petříka. Připomínám, že ji najdete v pravém horním okně Základní prvky, koš a že je označena textem Petřík. Šestým prvkem shora je předmět před Petříkem . Uchopte ho a přetáhněte úplně na začátek programu, před první příkaz. Po položení prvku se před ikonkou prvku objeví značka rovnítka . To nás editor informuje, že prvek ještě potřebuje přidat nějaký parametr. Tímto parametrem bude námi vytvořená květina.

Uchopte myší v okně Společné proměnné a funkce předmět Květina a přetáhněte ho k prvku předmět před Petříkem - asi tak, aby levý horní roh přetahovaného prvku překrýval pravý dolní roh cílového prvku. Při přetahování si můžete všimnout, že jste-li poblíž prvku předmět před Petříkem, na textu prvku se objeví výběrový rámeček. Tím nám dává cílový prvek najevo ochotu přetahovaný prvek přijmout. Zásadní vlastností prvků je, že lze k sobě "přilepit" pouze smysluplné kombinace prvků. Tak se nemůže stát, že sestavíte nesmysl (automatická syntaxe).

Po připojení přetahovaného předmětu květiny zmizela značka rovnítka před ikonkou. Prvek předmět před Petříkem dostal svůj parametr a teď je již spokojený. Vznikla nám malá větev o dvou prvcích, mající význam položení květiny před Petříka. Větev rozkopírujte ještě třikrát před ostatní příkazy kroků Petříka a to tak, že ji přetahujte pravým tlačítkem myši uchopením za prvek předmět před Petříkem. Výsledkem by měl být tento program:

Program spusťte. Petřík nasází 4 květiny a zůstane stát na výchozí pozici. Sice nám přitom šlape po květinách, ale to mu musíme odpustit. On se zahrádkaření teprve učí.


4. První kroky <<< Obsah >>> 6. Zahrádka s opakováním