Image bm256.GIF Úhel, směr
Výpočty
 
Image bm326.GIF vpravo (0 pi, tj. 0 stupňů)
Image bm327.GIF vpravo nahoru (1/4 pi, tj. 45 stupňů)
Image bm328.GIF nahoru (1/2 pi, tj. 90 stupňů)
Image bm329.GIF vlevo nahoru (3/4 pi, tj. 135 stupňů)
Image bm330.GIF vlevo (1 pi, tj. 180 stupňů)
Image bm331.GIF vlevo dolů (1 1/4 pi, tj. 225 stupňů)
Image bm332.GIF dolů (1 1/2 pi, tj. 270 stupňů)
Image bm333.GIF vpravo dolů (1 3/4 pi, tj. 315 stupňů)
 
Prvky úhlu jsou číselné konstanty, představující úhel (směr) vyjádřený v radiánech (plný úhel 360 stupňů je 2*pi, tj. přibližně 6.28). Prvky úhlu lze používat např. jako parametr goniometrických funkcí či jako parametr pro nastavení směru sprajtu (např. Petříka či Lucky).

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming