Výpočty
Stavební prvky programu
 
Image bm250.GIF číselná konstanta
Image bm251.GIF aritmetické operace
Image bm252.GIF funkce
Image bm253.GIF porovnání
Image bm254.GIF logické operace
Image bm255.GIF bitové operace
Image bm256.GIF úhel, směr
Image bm257.GIF číselná konstanta -1
Image bm258.GIF Ludolfovo číslo
Image bm259.GIF 2*Ludolfovo číslo (= úhel 360 stupňů)
Image bm260.GIF Eulerova konstanta
Image bm261.GIF vzdálenost 1 grafického bodu (= 1/32)

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming