Základní stavební prvky programu
Témata nápovědy
 
Pole editoru základní prvky obsahuje základní stavební prvky programu. Doplňkovou funkcí pole je funkce koše - nepotřebné prvky lze odhozením do tohoto pole zrušit.
 
Image bm107.GIF Petřík
Image bm108.GIF Lucka
Image bm109.GIF řízení programu
Image bm110.GIF výpočty
Image bm111.GIF ovládání
Image bm112.GIF texty
Image bm113.GIF grafika
Image bm114.GIF plocha
Image bm115.GIF zvuk a hudba
Image bm116.GIF datum a čas
Image bm117.GIF konzola
Image bm118.GIF soubory
Image bm119.GIF komunikace

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming