Soubory
Stavební prvky programu
 
Obsluha souborů umožňuje pracovat současně maximálně se dvěma soubory. Z jednoho souboru lze data jen číst, do druhého lze data jen zapisovat. Nelze číst a zapisovat současně do stejného souboru. Při použití souborů se nastaví jména souborů pro čtení a zápis. Při prvním přístupu k datům souboru se soubor otevře, uzavře se automaticky buď není-li používán nebo při novém nastavení jmen souborů. Vznikne-li při souborových operacích chyba, je nastaven příznak chyby operace.
 
Image bm998.GIF aktivní disk a složka
 
Prvek aktivní disk a složka je používán jako textová proměnná (s možností čtení i zápisu) udávající implicitní disk a složku (ve tvaru "disk:\cesta"), který se použije při zadání neúplné specifikace souboru nebo složky. Při nastavení neplatného disku či složky bude zapnut příznak chyby operace.
 
Image bm999.GIF aktivní soubor (složka) pro čtení
 
Prvek aktivní soubor (složka) pro čtení je textová proměnná (s možností čtení i zápisu) udávající jméno souboru nebo složky, z kterého bude čteno nebo jehož parametry budou zjišťovány. Při nastavení jména souboru (složky) pro čtení bude dříve otevřený soubor pro čtení či zápis uzavřen (přitom může být nastaven příznak chyby operace) a ukazatel v souboru pro čtení bude nastaven na 0. Otevření souboru (a příp. kontrola platnosti jména) bude provedeno až při prvním přístupu k datům souboru. Nelze současně číst a zapisovat do jednoho souboru.
 
Image bm1000.GIF aktivní soubor (složka) pro zápis
 
Prvek aktivní soubor (složka) pro zápis je textová proměnná (s možností čtení i zápisu) udávající jméno souboru nebo složky, do kterého bude zapisováno nebo jehož parametry budou nastavovány. Při nastavení jména souboru (složky) pro zápis bude dříve otevřený soubor pro čtení či zápis uzavřen (přitom může být nastaven příznak chyby operace) a ukazatel v souboru pro zápis bude nastaven na 0. Otevření souboru (a příp. kontrola platnosti jména) bude provedeno až při prvním přístupu k datům souboru. Nelze současně číst a zapisovat do jednoho souboru.
 
Image bm1001.GIF příznak chyby operace
 
Prvek příznak chyby operace je logický příznak sloužící k indikaci chyby během souborové operace. Příznak je nastaven, pokud se vyskytne chyba operace. Vypnutí je nutno provést programově před prováděním operací. To umožňuje testovat příznak chyby až po provedení více souborových operací najednou. Příznak je pouze informační, na chod programu nemá žádný vliv.
 
Image bm1002.GIF spuštění programu
 
Prvek spuštění programu slouží k provedení systémového příkazu nebo spuštění programu. Jméno programu je zadáno jako textový parametr. Za jménem programu lze zadat parametry programu. Obsahuje-li jméno programu mezery, je nutno je uvést mezi uvozovky ("to je program"). Nelze-li příkaz provést jako program, předá se systému k provedení (např. příkaz "DIR"). Nečeká se na dokončení spuštěného programu.
 
Image bm1003.GIF spuštění programu s čekáním
 
Prvek spuštění programu s čekáním slouží k provedení systémového příkazu nebo spuštění programu stejně jako předešlý prvek. Liší se tím, že čeká na dokončení spuštěného programu a navrátí číselnou hodnotu jako návratový kód programu.
 
Image bm1004.GIF návratový kód programu
 
Prvek návratový kód programu je umístěn v místních proměnných hlavní funkce programu (ne v základních prvcích). Je to kladná celočíselná proměnná umožňující předání číselného kódu jiným programům, které tento program volaly. Obvyklé použití návratového kódu programu je, že hodnota 0 znamená správné provedení programu, hodnoty větší než 0 (pouze celá čísla) udávají kód chyby.
 
Image bm1005.GIF základní operace
Image bm1006.GIF data
Image bm1007.GIF parametry
Image bm1008.GIF disk

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming