Místní proměnné a funkce
Témata nápovědy
 
Každá funkce deklarovaná v poli společných proměnných a funkcí má skupinu vlastních proměnných a funkcí, které jsou přístupné pouze této funkci a jejím místním funkcím.
 
Image bm1091.GIF vstupní proměnné
 
V poli místních proměnných a funkcí každé společné funkce je prvek vstupní proměnné, do kterého lze umístit proměnné, představující vstupní parametry funkce. Tyto proměnné se objevují i při použití funkcí v programu. Nastavením hodnot vstupních proměnných lze předávat funkci vstupní parametry. Nebude-li hodnota vstupní proměnné nastavena při volání funkce, zůstane přednastavena její implicitní hodnota. Se vstupními proměnnými lze během provádění funkce pracovat jako s běžnými lokálními proměnnými.
 
Image bm1092.GIF výstupní proměnná
 
Dalším prvkem v poli místních proměnných a funkcí je výstupní proměnná. Tento prvek může obsahovat jednu proměnnou představující výstupní hodnotu funkce. Během provádění funkce lze s výstupní proměnnou pracovat jako s běžnou lokální proměnnou. Při ukončení funkce bude hodnota výstupní proměnné předána jako výstupní hodnota. Při volání funkce jako příkaz bude výstupní hodnota ignorována.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming