Společné proměnné a funkce
Témata nápovědy
 
Pole společných proměnných a funkcí hlavního okna editoru programu obsahuje deklarace proměnných a funkcí, které jsou společné pro všechny funkce. Kromě společných proměnných a funkcí může mít každá funkce místní proměnné a funkce.
 
Při vytvoření nového programu obsahuje pole společných proměnných a funkcí skupinu základních proměnných a funkcí. Základní proměnné a funkce jsou základní objekty potřebné k činnosti programu, nelze je přesunout ani zrušit.
 
Image bm1090.GIF    hlavní funkce
 
Hlavní funkce je funkce, která je vykonána při spuštění programu. Z hlavní funkce jsou volány všechny ostatní funkce, obsahuje samotný program. Ukončením hlavní funkce se ukončí celý program. Obrázek ikony hlavní funkce určuje obrázek, který se zobrazí jako ikona programu (v levém horním rohu okna, při zobrazení programu v prohlížeči a při zobrazení programu v seznamu spuštěných aplikací). Text hlavní funkce určuje text, který se zobrazí v nadpisu hlavního okna, není-li předefinován jinak.
 
Image bm91.GIF    hlavní plocha
 
Hlavní plocha je plocha představující plochu okna programu. Předměty obsažené v hlavní ploše jsou zobrazeny v okně programu. Do hlavní plochy probíhá pokládání předmětů Petříkem a Luckou. Změnou rozměrů hlavní plochy se změní velikost okna programu (v celoobrazovkovém módu se změní použitý videomód).
 
Image bm90.GIF    prázdné políčko
 
Prázdné políčko je předmět, který se použije implicitně k vyplnění plochy, např. při zrušení políčka z plochy nebo při zvětšení plochy.
 
Image bm107.GIF    Petřík
 
Petřík je sprajt Petříka. Předefinováním lze změnit vzhled Petříka, jeho rychlost a jiné vlastnosti. Zvýšením počtu směrů na 8 se bude provádět krok a pokládat a testovat předmět i v šikmém směru. V programu lze sprajt Petříka předefinovávat jiným sprajtem jako u běžných sprajtů.
 
Image bm108.GIF    Lucka
 
Lucka je sprajt Lucky. Předefinováním lze změnit vzhled Lucky, její rychlost a jiné vlastnosti. Zvýšením počtu směrů na 8 se bude provádět krok a pokládat a testovat předmět i v šikmém směru. V programu lze sprajt Lucky předefinovávat jiným sprajtem jako u běžných sprajtů.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming