Image bm90.GIF Předmět
Knihovna proměnných a funkcí
 
Předmět je obrázek o rozměrech 32x32 grafických bodů. Je to základní prvek plochy. Na rozdíl od proměnné obrázku se předmět nevykresluje grafickými příkazy, ale zobrazuje se položením do plochy. V prostředí Windows je analogií předmětu ikona. Viz též editace předmětu.
 
V hlavní funkci je předdefinován předmět prázdné políčko, tento předmět je implicitně používán k vyplnění plochy.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming