Editace předmětu a obrázku
Editační pole
 
Při editaci předmětů a obrázků se kromě grafického editačního pole objeví v dolní části editační plochy pole pro volbu barev. Při kreslení mohou mít levé a pravé tlačítko myši přiděleny dvě na sobě nezávislé barvy. Kromě běžných barev lze používat průhlednou barvu, která u předmětů zajistí viditelnost sprajtů a grafické vrstvy, u obrázků zajistí překrývání s částečnou viditelností původního obsahu. Barva stínu zajišťuje vytváření efektu stínu - překreslení obrázku se stínem způsobí ztmavení původních barev tam, kde je v obrázku barva stínu.
 
Image bm100.GIF
 
Panel nástrojů
Image bm37.GIF      Rozměry nastaví celkové rozměry obrázku (není u editace předmětu)
Image bm40.GIF      Rastr zapne nebo vypne zobrazení orientačního rastru
Image bm50.GIF      Úpravy upraví obrázek nebo jeho vybranou část
Image bm51.GIF      Otisk bloku otiskne přetahovaný blok s vybranou částí obrázku na aktuální pozici (blok zůstane vybrán)
 
Editační módy
Image bm52.GIF      Pero kreslí pomocí pera
Image bm53.GIF      Čára kreslí čáru
Image bm54.GIF      Obdélník kreslí obdélník
Image bm55.GIF      Vyplněný obdélník kreslí vyplněný obdélník
Image bm56.GIF      Kružnice kreslí kružnici
Image bm57.GIF      Kruh kreslí kruh
Image bm58.GIF      Elipsa kreslí elipsu
Image bm59.GIF      Ovál kreslí ovál
Image bm60.GIF      Koule kreslí kouli
Image bm61.GIF      Výběr označí zvolenou část jako vybranou (levé tlačítko = přesun, pravé = kopie)
Image bm62.GIF      Sprej kreslí pomocí spreje (vydatnost je určena zvolenou tloušťkou čar)
Image bm63.GIF      Kapátko nastaví barvu pod kurzorem jako vybranou
Image bm64.GIF      Výplň vyplní plochu barvou
Image bm65.GIF      Text vypíše text
 
Tloušťka čáry
Image bm66.GIF      Tloušťka čar 1 bod kreslí čáry tloušťky 1 grafický bod
Image bm67.GIF      Tloušťka čar 2 body kreslí čáry tloušťky 2 grafické body
Image bm68.GIF      Tloušťka čar 5 bodů kreslí čáry tloušťky 5 grafických bodů
Image bm69.GIF      Tloušťka čar 9 bodů kreslí čáry tloušťky 9 grafických bodů
Image bm70.GIF      Tloušťka čar 21 bodů kreslí čáry tloušťky 21 grafických bodů
 
Při označení části obrázku jako vybraný blok levým tlačítkem myši bude obsah pod blokem vyplněn barvou pravého tlačítka - přesouvání bloku. Při označení pravým tlačítkem zůstane obsah pod blokem nezměněn - kopie bloku. Barva pravého tlačítka před označením bloku je použita jako barva pozadí - body s touto barvou nejsou zahrnuty do bloku a jsou průhledné. Dodatečnou změnou barvy pro pravé tlačítko (před zrušením označení bloku) bude změněna i barva na původním místě bloku, průhledné body v bloku se však nezmění. Stejně tak při návratu bloku ze schránky je důležitá barva pravého tlačítka myši v okamžiku navrácení bloku. Novým označováním levým tlačítkem myši nebo stiskem pravého tlačítka myši bude označení bloku zrušeno a blok zůstane položen.
 
Při ukládání celého obrázku do schránky není nutné jeho označení - bude automaticky uložen celý obrázek.
 
Při volbě funkce výpisu textu se zobrazí nejdříve dialogové okno pro volbu písma. Lze zvolit velikost a typ písma. Barva písma je určena barvou pro levé tlačítko myši a lze ji měnit i dodatečně před položením bloku s textem. Text se zadává do bloku. Blok lze přesouvat jako běžný blok s výběrem. Stiskem pravého tlačítka myši nebo stiskem klávesy Enter se zadávání textu ukončí. Stiskem klávesy Esc se zadávání přeruší, text se zruší. Při zápisu textu lze klávesou Back Space rušit znaky. K zápisu více podobných textů lze s výhodou využít funkce pro otisk bloku - text lze měnit a otiskovat bez nutnosti znovu vyvolávat volbu typu písma.
 
Během editace obrázku nebo předmětu se v informačním poli hlavního okna zobrazuje aktuální pozice kurzoru. U předmětu se pozice zobrazuje v grafických bodech. U obrázků se pozice zobrazuje buď v grafických bodech nebo v krocích v závislosti na nastavení přepínače volby jednotky rozměrů obrázku.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming