Rozměry obrázku
Editace předmětu a obrázku
 
Image bm101.GIF
 
Rozměry obrázků je možné měnit během editace obrázků. Šířku a výšku obrázku lze zadat buď v krocích (jednotková vzdálenost odpovídající 32 grafickým bodům) nebo v grafických bodech. Při zadání rozměrů v krocích lze rozměry zadat desetinným číslem. Maximální hodnota rozměru je 1024 kroků, tj. 32768 grafických bodů.
 
Nastavení přepínače volby jednotek rozměrů současně ovlivňuje i jednotky pro zobrazení souřadnic kurzoru v editoru obrázků. Ke změně přepínače za tímto účelem postačí po přepnutí stisknout tlačítko Storno, není potřeba potvrzení tlačítkem OK.
 
Při změně rozměrů obrázku bude zachován levý dolní roh obrázku. Při zvětšení rozměrů obrázku bude obrázek doplněn zprava a shora průhlednou barvou, při zmenšení rozměrů obrázku bude obrázek zprava a shora oříznut.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming