Úpravy obrázku nebo jeho vybrané části
Editace předmětu a obrázku
 
Úpravy obrázku a předmětu se uplatňují na jeho vybranou část. Není-li nic vybráno, provedou se s celým obrázkem či předmětem. Při úpravách celého obrázku může dojít ke změně rozměrů obrázku, při úpravách předmětů zůstanou rozměry předmětu nezměněny.
 
Image bm102.GIF
 
Při operacích změny barvy se uplatňují barvy vybrané pro levé a pravé tlačítko myši. První z operací vymění mezi sebou vybrané barvy. Druhá z operací nahradí barvu vybranou pro levé tlačítko barvou pro pravé tlačítko.
 
Při operaci zmenšení na polovinu se použije dithering, je-li zapnut, a zjemnění hran (na přechodu se použijí polostíny), operace může u větších obrázků chvíli trvat. Při operaci zvětšení na dvojnásobek se zjemnění hran nepoužívá. Při změně velikosti obrázku sprajtu se změna velikosti uplatní i na všechny ostatní obrázky sprajtu.
 
Volba volitelného zvětšení vyvolá okno pro změnu velikosti obrázku:
 
Image bm103.GIF
 
Přepínač pro zjemnění hran použije ke změně velikosti obrázku přesnou interpolační metodu (tj. proložení bodů křivkou). Interpolační metoda je pomalá, ale zajistí přirozený vzhled obrázku i po změně velikosti. Zjemnění hran se doporučuje vypínat při konverzi velkých obrázků pro zrychlení konverze nebo při konverzi kreseb z důvodu zabránění vzniku polostínů na hranách kreseb. Přepínač ditheringu zajistí správné zobrazení barev polostínů vzniklých konverzí. Dithering se neuplatní při konverzi bez zapnutého zjemnění hran. Dithering je vhodné vypínat při konverzi kreseb pro zabránění vzniku smíšených barev, je-li potřeba obrázky i nadále editovat např. vyléváním ploch. Dalším důvodem pro vypnutí ditheringu u kreseb může být vznik rastrovaných čar v barevných plochách zapřičiněných metodou ditheringu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming