Dithering
Nabídka editoru programů
 
Počet možných barev u obrázků je omezen zhruba na 200. To je postačující pro kreslení obrázků, ale nemusí to být postačující u fotografií a jiných obrázků používajících více barev. Proto se pro načítání vícebarevných obrázků používá technika zvaná dithering. Při ditheringu se namísto  jednolité barevné plochy použijí střídající se různobarevné body tak, aby při běžném pohledu vznikl dojem požadovaného odstínu barvy.
 
Rozdíl je viditelný na následujících obrácích. Bez použití ditheringu se původní barvy nahradí nejbližší barvou z možných barev. To má za následek vznik barevných ploch s ostrými přechody, jak je viditelné na prvním obrázku. U druhého obrázku je použit dithering. Při blízkém pohledu jsou patrné střídající se různobarevné body. Při běžném pohledu nejsou jednotlivé body rozpoznatelné, takže vzniká dojem reálných odstínů barev.
 
Přesto může nastat případ, kdy může být dithering na závadu. Je to především při načítání obrázků, které mají být určeny ke kreslení. Při použití ditheringu by byly barevné plochy vyplněny rastrem různobarevných bodů. Tím by byla znemožněna funkce vyplnění plochy barvou. Proto je možné použití ditheringu v menu vypnout.
 
Bez použití ditheringu:
Image bm13.GIF
 
S použitím ditheringu:
Image bm14.GIF

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming