Editační pole
Témata nápovědy
 
Editační pole je pole uprostřed okna editoru programu. V editačním poli se zobrazuje obsah editované proměnné či funkce. Editaci lze vyvolat dvojklikem myši na ikoně proměnné/funkce nebo stiskem klávesy Enter.
 
Editační módy
 
Image bm86.GIF editace funkce
Image bm87.GIF editace čísla
Image bm88.GIF editace příznaku
Image bm89.GIF editace textu
Image bm90.GIF editace předmětu
Image bm91.GIF editace plochy
Image bm92.GIF editace obrázku
Image bm93.GIF editace zvuku
Image bm94.GIF editace hudby
Image bm95.GIF editace sprajtu

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming