Editace příznaku
Editační pole
 
Při editaci logického příznaku se zobrazí uprostřed editačního pole přepínací prvek sloužící k nastavení hodnoty příznaku. Logický příznak může mít pouze dva stavy - zapnuto (platí, pravda, ANO) a vypnuto (neplatí, nepravda, NE).
 
Image bm97.GIF               Image bm98.GIF
 
 
Editační úkony
změna stavu přepínače - kliknout levým tlačítkem myši na přepínací prvek (nebo jeho text)
- stisknout klávesu Enter nebo mezera
návrat stavu přepínače - stisknout klávesy Ctrl+Z
odvolání návratu přepínače - stisknout klávesy Ctrl+Y

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming