Editace sprajtu
Editační pole
 
 
Image bm105.GIF
 
Panel nástrojů
Image bm71.GIF      Vlastnosti nastaví vlastnosti sprajtu
Image bm72.GIF      Test spustí mód testu sprajtu
 
Sprajt představuje pohyblivý objekt. Při zobrazení v editoru jsou jednotlivé obrázky sprajtu rozděleny na řádky podle směru otočení. Pozice na řádku jsou rozděleny do dvou skupin. V první skupině jsou fáze pro animaci v klidu sprajtu, v druhé jsou fáze pro animaci při pohybu.
 
Jednotlivé obrázky uvnitř editačního pole sprajtu lze přetahovat pomocí myši. Přetažení obrázku pomocí levého tlačítka myši zajistí přesun obrázku na jiné místo (vymění se s původním obrázkem na nové pozici) nebo vyhození sprajtu přetažením mimo editační plochu sprajtu. Přetažení pomocí pravého tlačítka myši umožní zkopírování obrázku sprajtu.
 
Dvojklikem levým tlačítkem myši na obrázek sprajtu se vyvolá editace obrázku sprajtu.
 
Během editace sprajtu se v informačním poli hlavního okna zobrazuje aktuální pozice kurzoru. Souřadnice jsou udány jako pozice obrázku v horizontálním a vertikálním směru. Údaj pozice v horizontálním směru odpovídá údaji absolutní fáze.
 
V módu testu sprajtu se zobrazí okno se sprajtem. Kliknutím tlačítka myši do okna lze sprajt vodit po ploše a tak pozorovat jeho vzhled a chování.
 
Poznámka: Sprajty je možné též generovat.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming