Generování sprajtů
Sprajt
 
Sprajty je možné buď kreslit nebo generovat automaticky. Ke generování lze s výhodou využít některý z renderovacích programů. Renderování sprajtů je složitou problematikou, proto je doporučujeme pouze dostatečně zkušeným uživatelům.
 
V instalačním adresáři aplikace Petr jsou v podadresáři Source zdrojové texty ke generování sprajtů pomocí renderovacího programu PovRay verze 3.0 (lze získat např. na internetovské adrese http://www.compuserve.com nebo http://www.povray.org). Po nainstalování programu PovRay (je nutné dodržení verze 3.0) zkopírujte soubor PVENGINE.EXE do adresáře SOURCE.
 
Pro jednotlivé sprajty jsou v podadresářích připravené soubory INI. Otevřením souboru INI programem PovRay lze sprajt generovat jednotlivě. K hromadnému generování je možné využít soubory ALL.BAT. Při generování sprajtů vytvoří PovRay jednotlivé obrázky sprajtu. Programem Pov2Spr.exe (který je umístěn v adresáři Source) jsou tyto obrázky zkonvertovány na sprajt. Význam parametrů programu Pov2Spr se vypíše spuštěním programu Pov2Spr bez parametrů. Při použití programu je nutné zadání všech parametrů.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming