Editace programu
Témata nápovědy
 
Po otevření programu k editaci se zobrazí okno editoru programu.
 
Image bm12.GIF
 
Ovládání editoru:
Nabídka editoru programů
Panel nástrojů editoru programů
Stromová struktura
 
Okno editoru je rozděleno na pět ploch:
Editační pole
Základní stavební prvky
Společné proměnné a funkce
Místní proměnné a funkce
Knihovna proměnných a funkcí
 
Mezi jednotlivými plochami se lze přepínat klávesou Tab nebo Shift+Tab.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming