Stromová struktura
Témata nápovědy
 
Základem zobrazení programu je stromová struktura. Jednotlivé větve stromu představují části programu navazující na sebe posloupností vykonávání programu nebo funkční návazností. Větve stromu lze rozevírat nebo zavírat a tím dosáhnout zvýšení přehlednosti programu. Editační úkony v programu spočívají převážně v přetahování větví nebo prvků programu, program je sestavován na grafické úrovni jako skládačka.
 
Editační úkony
rozevření větve stromu - kliknout levým tlačítkem myši na značku + před prvkem
- vybrat prvek a stisknout klávesu [+]
- vybrat prvek a stisknout klávesu [*], budou rozevřeny i všechny podvětve
zavření větve stromu - kliknout levým tlačítkem myši na značku - před prvkem
- vybrat prvek a stisknout klávesu [-]
 
přesun prvku nebo větve stromu - uchopit prvek nebo větev stiskem levého tlačítka myši, přesunout na novou pozici, uvolněním  tlačítka prvek či větev položit
kopie prvku nebo větve stromu - uchopit prvek nebo větev stiskem pravého tlačítka myši, přesunout na novou pozici, uvolněním tlačítka prvek či větev položit
 
prvek či větev do schránky - vybrat prvek či větev a stisknout kombinaci kláves Ctrl+C (kopie) nebo Ctrl+X (přesun)
prvek či větev ze schránky - vybrat cílový prvek a stisknout kombinaci kláves Ctrl+V
zrušení prvku či větve - uchopit prvek či větev levým tlačítkem myši a přetáhnout do pole základních stavebních prvků
- vybrat prvek a stisknout klávesu Delete
 
změna textu prvku - vybrat prvek a stisknout kombinaci kláves Alt+Enter
- vybrat prvek, po krátkém časovém odstupu (min. 1 sekunda) kliknout levým tlačítkem myši na text
editace obsahu proměnné či funkce - dvakrát kliknout levým tlačítkem myši na ikonu proměnné či funkce
- vybrat prvek a stisknout klávesu Enter
 
obnovit provedenou změnu - stisknout klávesu Ctrl+Z
odvolat obnovení provedené změny - stisknout klávesu Ctrl+Y
 
 
Grafické značky
 
Image bm80.GIF - větev je zavřena
 
Image bm81.GIF - větev je rozevřena
 
Image bm82.GIF - editovaná proměnná či funkce
 
Image bm83.GIF - nastavení hodnoty prvku
 
Image bm84.GIF - hodnotu prvku je nutno nastavit (jinak nebude použit)
 
Image bm85.GIF - hodnotu prvku není nutno nastavit, používá implicitní hodnotu
 
Poznámky:
- Zahájením editace zvuku nebo hudby v poli společných nebo místních proměnných stiskem klávesy Enter se zahájí přehrávání zvuku nebo hudby. To umožňuje snadné prohlížení většího množství zvuků nebo hudeb posouváním výběrového kurzoru klávesnicí a stiskem klávesy Enter.
- Posouváním výběrového kurzoru po položkách zvuků a hudeb v poli knihovny proměnných jsou zvuky a hudby přehrávány (funkce "Preview"). To umožňuje snadný a rychlý výběr zvuku nebo hudby bez nutnosti přetahování do programu. Vyskytuje-li se ve jménu zvuku text "(opakování)" nebo "(opakovaně)", přehrává se tento zvuk opakovaně (neplatí u hudeb). Stiskem klávesy Enter je zvuk znovu přehrán.
- Posouváním výběrového kurzoru po položkách obrázků v poli knihovny proměnných se ve středním (editačním) poli zobrazuje náhled na obrázek.
- Při změně jazyku se současně změní i jazyk popisů prvků programu. Program může obsahovat texty pro více jazyků. Při spuštění v příslušném jazyku se zobrazují texty pro tento jazyk. Je-li text prvku prázdný, použije se text z implicitního popř. jiného jazyku.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming