Panel nástrojů editoru programů
Témata nápovědy
Nabídka editoru programů
 
 
Image bm5.GIF      Start spustí (příp. uloží) program, urychlovací klávesa F5
Image bm15.GIF      Zavřít zavře editovaný program a otevře jiný, urychlovací klávesy Ctrl+O
Image bm16.GIF      Uložit uloží změny provedené v programu, urychlovací klávesy Ctrl+S
Image bm17.GIF      Zpět navrátí zpět stav před provedením změny, urychlovací klávesy Ctrl+Z
Image bm18.GIF      Odvolat odvolá navrácení stavu před provedením změny, urychlovací klávesy Ctrl+Y
Image bm19.GIF      Vyjmout vyjme vybranou část a uloží ji do schránky, urychlovací klávesy Ctrl+X
Image bm9.GIF      Kopírovat zkopíruje vybranou část do schránky, urychlovací klávesy Ctrl+C
Image bm20.GIF      Vložit navrátí obsah schránky a uloží jej na aktuální pozici, urychlovací klávesy Ctrl+V
Image bm11.GIF      Zrušit zruší vybranou část, urychlovací klávesa Delete
Image bm21.GIF      Vybrat vše označí vše jako vybrané, urychlovací klávesy Ctrl+A
Image bm22.GIF      Zvětšit zvětší měřítko zobrazení, urychlovací klávesy Ctrl+[+]
Image bm23.GIF      Zmenšit zmenší měřítko zobrazení, urychlovací klávesy Ctrl+[-]
Image bm24.GIF      Předešlá editace navrátí k předešlému editovanému prvku, urychlovací klávesy Ctrl+nahoru
Image bm25.GIF      Následující editace navrátí k následujícímu editovanému prvku, urychlovací klávesy Ctrl+dolů 
 
Pouze pro pole se stromovou strukturou:
Image bm26.GIF      Zamknout uzamkne prvek proti modifikaci
Image bm27.GIF      Vypnout vypne funkci prvku
Image bm10.GIF      Popis edituje popis prvku (pro aktuální jazyk), urychlovací klávesy Alt+Enter
Image bm28.GIF      Implicitní popis použije implicitní popis prvku
Image bm29.GIF      Ikona edituje ikonu prvku
Image bm30.GIF      Implicitní ikona použije implicitní ikonu prvku
Image bm31.GIF      Deklarace nalezne deklaraci prvku
Image bm32.GIF      Předešlé použití nalezne předešlé použití prvku
Image bm33.GIF      Další použití nalezne další použití prvku
Image bm34.GIF      Hledání textu nalezne zadaný text, urychlovací klávesy Ctrl+F
Image bm35.GIF      Předešlý text nalezne předešlý výskyt hledaného textu, urychlovací klávesy Shift+F3
Image bm36.GIF      Další text nalezne další výskyt hledaného textu, urychlovací klávesa F3
 
Pouze při editaci plochy:
Image bm37.GIF      Rozměry nastaví celkové rozměry plochy
Image bm38.GIF      Editace zapne nebo vypne mód editace políček plochy (jinak přesouvání políček)
Image bm39.GIF      Výplň zapne nebo vypne mód vyplňování plochy políčkem
Image bm40.GIF      Rastr zapne nebo vypne zobrazení orientačního rastru
Image bm41.GIF      Předměty editace předmětů na ploše
Image bm42.GIF      Přepínač 1 editace přepínače 1
Image bm43.GIF      Přepínač 2 editace přepínače 2
Image bm44.GIF      Přepínač 3 editace přepínače 3
Image bm45.GIF      Přepínač 4 editace přepínače 4
Image bm46.GIF      Přepínač 5 editace přepínače 5
Image bm47.GIF      Číslo 1 editace číselné hodnoty 1 (rozsah 0 až 1023)
Image bm48.GIF      Číslo 2 editace číselné hodnoty 2 (rozsah 0 až 1023)
Image bm49.GIF      Číslo 3 editace číselné hodnoty 3 (rozsah 0 až 127)
 
Pouze při editaci obrázku nebo předmětu:
Image bm37.GIF      Rozměry nastaví celkové rozměry obrázku (není u editace předmětu)
Image bm40.GIF      Rastr zapne nebo vypne zobrazení orientačního rastru
Image bm50.GIF      Úpravy upraví obrázek nebo jeho vybranou část
Image bm51.GIF      Otisk bloku otiskne přetahovaný blok s vybranou částí obrázku na aktuální pozici (blok zůstane vybrán)
Image bm52.GIF      Pero kreslí pomocí pera
Image bm53.GIF      Čára kreslí čáru
Image bm54.GIF      Obdélník kreslí obdélník
Image bm55.GIF      Vyplněný obdélník kreslí vyplněný obdélník
Image bm56.GIF      Kružnice kreslí kružnici
Image bm57.GIF      Kruh kreslí kruh
Image bm58.GIF      Elipsa kreslí elipsu
Image bm59.GIF      Ovál kreslí ovál
Image bm60.GIF      Koule kreslí kouli
Image bm61.GIF      Výběr označí zvolenou část jako vybranou (levé tlačítko = přesun, pravé = kopie)
Image bm62.GIF      Sprej kreslí pomocí spreje (vydatnost je určena zvolenou tloušťkou čar)
Image bm63.GIF      Kapátko nastaví barvu pod kurzorem jako vybranou
Image bm64.GIF      Výplň vyplní plochu barvou
Image bm65.GIF      Text vypíše text
Image bm66.GIF      Tloušťka čar 1 bod kreslí čáry tloušťky 1 grafický bod
Image bm67.GIF      Tloušťka čar 2 body kreslí čáry tloušťky 2 grafické body
Image bm68.GIF      Tloušťka čar 5 bodů kreslí čáry tloušťky 5 grafických bodů
Image bm69.GIF      Tloušťka čar 9 bodů kreslí čáry tloušťky 9 grafických bodů
Image bm70.GIF      Tloušťka čar 21 bodů kreslí čáry tloušťky 21 grafických bodů
 
Pouze při editaci sprajtu:
Image bm71.GIF      Vlastnosti nastaví vlastnosti sprajtu
Image bm72.GIF      Test spustí mód testu sprajtu
 
Pouze při editaci zvuku:
Image bm73.GIF      Přehrát spustí přehrávání zvuku
Image bm74.GIF      Pozastavit pozastaví přehrávání zvuku
Image bm75.GIF      Zastavit zastaví přehrávání zvuku
Image bm76.GIF      Opakovaně zapne nebo vypne opakování přehrávání
Image bm77.GIF      Nahrát spustí nahrávání zvuku
 
Pouze při editaci hudby:
Image bm73.GIF      Přehrát spustí přehrávání hudby
Image bm74.GIF      Pozastavit pozastaví přehrávání hudby
Image bm75.GIF      Zastavit zastaví přehrávání hudby
Image bm76.GIF      Opakovaně zapne nebo vypne opakování přehrávání
Image bm78.GIF      Zpět posune přehrávání o 10 sekund zpět
Image bm79.GIF      Vpřed posune přehrávání o 10 sekund vpřed

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming