Knihovna proměnných a funkcí
Témata nápovědy
 
Knihovna proměnných a funkcí obsahuje vzory proměnných a funkcí, které mohou být použity v polích společných a místních proměnných a funkcí. V základní hladině knihovny jsou prázdné proměnné a funkce. Proměnné mohou po rozevření větve obsahovat předdefinované vzory proměnných z knihovny na disku (pro funkce není umožněno). Skupina označená [vzory] obsahuje vzorové proměnné umístěné ve složce s nainstalovanou aplikací Petr (tzv. domovská složka). Tyto proměnné nelze z prostředí Petra běžně měnit. Provádění změn je možné spuštěním ikony "Petr s modifikací vzorové knihovny" v systémovém menu Start. Kopií ven ze skupiny se zkopírují do místní knihovny, ve které lze změny provádět.
 
Vedle skupiny běžných vzorů je k dispozici ještě skupina [CD-ROM]. Ta umožňuje načítání vzorů přímo z instalačního CD-ROM aplikace Petr nebo z jakéhokoliv jiného CD-ROM. Je možné vytvářet vlastní datová CD-ROM s knihovnami prvků. V ROOT složce datového CD-ROM může být umístěn informační soubor FOLDERS.INI informující o struktuře datových složek na CD-ROM, podobně jako je tomu na instalačním CD-ROM.
 
Proměnné a funkce lze přetáhnout z pole knihovny do pole proměnných a funkcí a tím vytvořit tzv. deklaraci proměnné či funkce. U proměnných lze přetáhnout celou skupinu, nepřetahují se přitom vnořené podskupiny, ale pouze tato jedna úroveň větve.
 
Editace obsahu proměnné či funkce je možná dvojklikem na proměnné či funkci nebo stiskem klávesy Enter. Editace se provádí ve středním (editačním) poli.
 
Nový vzor v knihovně lze vytvořit přetažením proměnné z okna proměnných (nelze přetáhnout skupinu). Novou skupinu je možné vytvořit přetažením prvku skupiny z pole základních prvků.
 
Proměnné a skupiny lze v knihovně přesouvat a přejmenovávat stejně jako v jiných polích. Jméno prvku se uchovává vícejazyčně pomocí přezdívek (aliases).
 
Image bm86.GIF funkce
Image bm87.GIF číslo
Image bm88.GIF příznak
Image bm89.GIF text
Image bm90.GIF předmět
Image bm91.GIF plocha
Image bm92.GIF obrázek
Image bm93.GIF zvuk
Image bm94.GIF hudba
Image bm95.GIF sprajt
 
Poznámky:
- Zahájením editace zvuku nebo hudby v poli společných nebo místních proměnných stiskem klávesy Enter se zahájí přehrávání zvuku nebo hudby. To umožňuje snadné prohlížení většího množství zvuků nebo hudeb posouváním výběrového kurzoru klávesnicí a stiskem klávesy Enter.
- Posouváním výběrového kurzoru po položkách zvuků a hudeb v poli knihovny proměnných jsou zvuky a hudby přehrávány (funkce "Preview"). To umožňuje snadný a rychlý výběr zvuku nebo hudby bez nutnosti přetahování do programu. Vyskytuje-li se ve jménu zvuku text "(opakování)" nebo "(opakovaně)", přehrává se tento zvuk opakovaně (neplatí u hudeb). Stiskem klávesy Enter je zvuk znovu přehrán.
- Posouváním výběrového kurzoru po položkách obrázků v poli knihovny proměnných se ve středním (editačním) poli zobrazuje náhled na obrázek.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming