Image bm92.GIF Obrázek
Knihovna proměnných a funkcí
 
Obrázek slouží k zobrazení grafických výjevů, kreseb a fotografií. Šířka a výška obrázku mohou být v rozmezí 1 až 32768 grafických bodů (tj. max. 1024 kroků). Jeho vykreslení je možné pomocí grafických příkazů do grafické vrstvy. Viz též editace obrázku.
 
Obrázek může být v knihovně uložen ve formátu BMP (přípona souboru BMP) nebo JPEG (přípona souboru JPG).

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming