Vrstvy
Témata nápovědy
 
Plocha okna je rozdělena do několika překryvných vrstev. Základní vrstvou je vrstva předmětů, označujeme ji výškovou hladinou 0. V této vrstvě se zobrazují předměty hlavní plochy - síť obrázků s rozměry 32x32 grafických bodů. Nad vrstvou předmětů se pohybují sprajty s kladnou výškovou hladinou. Pod vrstvou předmětů se pohybují sprajty se zápornou hladinou. Úplně nejspodnější vrstva je grafická vrstva. Do této vrstvy probíhá zobrazování bodové grafiky včetně zobrazení obrázků. Aby byla viditelná grafická vrstva i sprajty se zápornou hladinou je nutné, aby předměty byly zprůhledněny pomocí průhledné barvy (v grafickém editoru první barva vlevo nahoře).
 
Image bm2.GIF

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming