Grafika
Stavební prvky programu
 
Výstup grafických příkazů se provádí do grafické vrstvy, pro zajištění viditelnosti je proto nutno zajistit průhlednost předmětů plochy vyplněním průhlednou barvou.
 
Image bm616.GIF kreslení
Image bm617.GIF obrázky
Image bm618.GIF 3D grafika
Image bm619.GIF barevná konstana
Image bm620.GIF načtení barvy bodu
Image bm621.GIF změna jasu barvy
Image bm622.GIF sloučení barevných složek do barvy
Image bm623.GIF úschova výřezu z plochy jako předmět

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming