Image bm619.GIF Barevná konstanta
Grafika
 
Barva pro grafické funkce je vyjádřena celočíselným výrazem barva = červená + zelená*256 + modrá*256*256 + (255-alfa)*256*256*256, jednotlivé barevné složky mají hodnotu 0 až 255.
 
Alfa složka určuje průhlednost barvy a má význam především při použití u 3D grafiky. Může mít hodnotu v rozsahu 0=průhledná barva až 255=neprůhledná barva. U běžných barev 2D grafiky není potřeba alfa složku používat (nastavením na hodnotu 255 se poslední člen výrazu neuplatní). Uvedením číselného kódu $FF000000 namísto barvy lze zvolit průhlednou barvu, uvedením kódu $70000000 se použije stínová barva.
 
Barevná konstanta navrací číselnou hodnotu pro zvolenou barvu. Hodnota barvy se nastaví výběrem z možných barev dvojklikem nebo stiskem Enter na barevné konstantě.
 
Image bm719.GIF

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming