Image bm623.GIF Úschova výřezu z plochy jako předmět
Grafika
 
Image bm623.GIF úschova výřezu z plochy jako předmět
Image bm700.GIF horizontální souřadnice výřezu X
Image bm701.GIF vertikální souřadnice výřezu Y
 
Funkce úschova výřezu z plochy jako předmět  umožňuje vytvořit obrázek předmětu pomocí grafických příkazů. Načte zadanou část z grafické vrstvy a navrátí ji jako předmět. Je-li potřeba namísto předmětu vytvořit obrázek, lze k tomu využít funkci úschova výřezu z plochy jako obrázek.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming