Image bm681.GIF Úschova výřezu z plochy jako obrázek
Obrázky
 
Image bm681.GIF úschova výřezu z plochy jako obrázek
Image bm700.GIF horizontální souřadnice výřezu X
Image bm701.GIF vertikální souřadnice výřezu Y
Image bm702.GIF šířka výřezu
Image bm703.GIF výška výřezu
 
Funkce úschova výřezu z plochy jako obrázek umožňuje vytvořit obrázek pomocí grafických příkazů. Načte zadanou část z grafické vrstvy a navrátí ji jako obrázek. Bez zadání údajů o výřezu je použit obsah celé plochy. Při překročení okrajů plochy jsou rozměry obrázku zmenšeny na platný úsek. Je-li potřeba namísto obrázku vytvořit předmět, lze k tomu využít funkci úschova výřezu z plochy jako předmět.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming