Obrázky
Grafika
 
Kreslení obrázků probíhá do grafické vrstvy, pro zviditelnění je nutné zprůhlednit předměty průhlednou barvou.
 
Image bm680.GIF vykreslení obrázku
Image bm681.GIF úschova výřezu z plochy jako obrázek
Image bm682.GIF průhlednost
Image bm683.GIF shodnost obrázků
Image bm684.GIF šířka obrázku
Image bm685.GIF výška obrázku
Image bm686.GIF horizontální převrácení obrázku
Image bm687.GIF vertikální převrácení obrázku
Image bm688.GIF změna velikosti obrázku
Image bm689.GIF změna jasu obrázku
Image bm690.GIF otočení obrázku
Image bm691.GIF maskování obrázku
Image bm692.GIF záměna barev
Image bm693.GIF náhrada barvy
Image bm694.GIF konverze plochy na obrázek
Image bm695.GIF konverze předmětu na obrázek
Image bm696.GIF tisk obrázku
 
Poznámka: Je-li nastavena velikost okna programu přesně na 1/2 velikosti grafické plochy, je aktivován vícebarevný režim (TRUE COLOR) programu. Grafická plocha je před zobrazením na obrazovku zmenšena na polovinu své velikosti s převodem na TRUE COLOR. Tak je možné zobrazovat fotografie v původní barevné kvalitě (jsou-li do programu načteny ve dvojnásobné velikosti).

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming