Image bm680.GIF Vykreslení obrázku
Obrázky
 
Image bm680.GIF vykreslení obrázku
Image bm697.GIF obrázek k vykreslení
Image bm698.GIF horizontální souřadnice obrázku X
Image bm699.GIF vertikální souřadnice obrázku Y
Image bm700.GIF horizontální souřadnice výřezu X
Image bm701.GIF vertikální souřadnice výřezu Y
Image bm702.GIF šířka výřezu
Image bm703.GIF výška výřezu
 
Příkaz vykreslení obrázku umožňuje vykreslení obrázku nebo výřezu z obrázku do grafické vrstvy. Souřadnice obrázku udávají cílovou pozici, kam bude obrázek nebo výřez z něj vykreslen. Souřadnice výřezu jsou souřadnice výřezu v obrázku relativně k levému spodnímu rohu. Bez zadání parametrů pro výřez je implicitně vykreslen celý obrázek.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming