Image bm691.GIF Maskování obrázku
Obrázky
 
Image bm691.GIF maskování obrázku
Image bm713.GIF obrázek
Image bm714.GIF maska
 
Funkce maskování obrázku umožňuje zprůhlednění požadovaných částí obrázku. Při operaci maskování jsou podle bodů v masce s průhlednou barvou nastaveny body v obrázku též na průhlednou barvu. Pro body s jinou barvou v masce jsou body obrázku nezměněny. Výsledný nový obrázek je navracen na výstupu funkce. Funkce tak umožňuje např. vykreslování části obrázku s jiným obrysem než obdélníkovým.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming