Image bm689.GIF Změna jasu obrázku
Obrázky
 
Image bm689.GIF změna jasu obrázku
Image bm709.GIF obrázek ke změně jasu
Image bm710.GIF jas obrázku (1 = běžný)
Image bm708.GIF dithering
 
Funkce změna jasu obrázku umožňuje plynulou změnu jasu obrázku. Prvním parametrem obrázek ke změně jasu se funkci předá obrázek, který má být zkonvertován. Druhý parametr jas obrázku je číselný parametr, určuje poměrnou změnu jasu obrázku. Hodnota 1 ponechá obrázek beze změny. Zvýšením čísla nad hodnotu 1 se obrázek zjasní, zmenšením na hodnotu 0 až 1 se ztmaví.
 
Poslední parametr dithering zajistí správné zobrazení polostínů pomocí ditheringu. Operace ditheringu je časově náročná, proto je parametr implicitně vypnut, je vhodné jej zapínat pouze při požadavku kvalitní konverze obrázku.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming