Image bm682.GIF Průhlednost
Obrázky
 
Prvek průhlednost zajistí zprůhlednění okna programu a to tak, že vykreslí obsah obrazovky na místě pod oknem. Operace sejmutí obsahu obrazovky vyžaduje skrytí okna programu na dobu asi 1 sekundy (je-li okno zobrazeno). Není-li okno programu zobrazeno s měřítkem 1:1 (tj. je zmenšeno nebo zvětšeno), sejme se část obrazovky odpovídající oknu s měřítkem 1:1 se stejným středem jako má okno programu nyní.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming