Image bm690.GIF Otočení obrázku
Obrázky
 
Image bm690.GIF otočení obrázku
Image bm711.GIF obrázek k otočení
Image bm712.GIF úhel otočení
Image bm707.GIF zjemnit hrany
Image bm708.GIF dithering
 
Funkce otočení obrázku umožňuje otočení obrázku kolem středu. Prvním parametrem obrázek k otočení je funkci předán obrázek ke konverzi. Druhý parametr úhel otočení určuje úhel, o který má být obrázek otočen. Údaj se zadává v radiánech. Implicitní parametr je 0, tj. obrázek se neotáčí.
 
Parametr zjemnit hrany je logický přepínač. Zajistí konverzi s interpolací bodů. Používá se ke konverzi s vysokou kvalitou, výsledný obrázek zachovává svůj vzhled i po provedení konverze. Je to přesná ale pomalá metoda, implicitně je tento přepínač vypnut.
 
Parametr dithering zajistí správné zobrazení polostínů pomocí ditheringu. Přepínač se neuplatní, není-li zapnuto zjemnění hran. Implicitně je zapnut. Používá se především při konverzi fotografií, při konverzi kreseb je vhodné dithering vypínat.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming