Image bm688.GIF Změna velikosti obrázku
Obrázky
 
Image bm688.GIF změna velikosti obrázku
Image bm704.GIF obrázek
Image bm705.GIF šířka (bez zadání = úměrná k výšce)
Image bm706.GIF výška (bez zadání = úměrná k šířce)
Image bm707.GIF zjemnit hrany
Image bm708.GIF dithering
 
Funkce změna velikosti obrázku umožňuje konvertovat rozměry obrázku. Obrázek ke konverzi se zadá jako parametr obrázek, zkonvertovaný obrázek je předán na výstupu funkce.
 
Parametry šířka a výška jsou číselné parametry udávající nové rozměry obrázku. Bez zadání číselné hodnoty bude příslušný rozměr konvertován úměrně druhému zadanému rozměru. Zadáním záporné hodnoty bude obrázek v příslušném směru překlopen.
 
Parametr zjemnit hrany je logický přepínač. Zajistí konverzi s interpolací bodů. Používá se ke konverzi s vysokou kvalitou, výsledný obrázek zachovává svůj vzhled i po provedení konverze. Je to přesná ale pomalá metoda, implicitně je tento přepínač vypnut.
 
Parametr dithering zajistí správné zobrazení polostínů pomocí ditheringu. Přepínač se neuplatní, není-li zapnuto zjemnění hran. Implicitně je zapnut. Používá se především při konverzi fotografií, při konverzi kreseb je vhodné dithering vypínat.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming