Image bm692.GIF Záměna barev
Obrázky
 
Image bm692.GIF záměna barev
Image bm713.GIF obrázek
Image bm715.GIF první barva
Image bm716.GIF druhá barva
 
Funkce záměna barev navzájem zamění v obrázku dvě barvy. Výsledný nový obrázek je navracen na výstupu funkce. Jako barvu je možné zadávat též průhlednou barvu (číslo $FF000000) a stínovou barvu (číslo $70000000).

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming