Image bm683.GIF Shodnost obrázků
Obrázky
 
Prvek shodnost obrázků slouží k porovnání obrázků. Nejsou přitom porovnávány obsahy obrázků, ale pouze to, zda se jedná o shodný datový objekt typu obrázek. Lze zadat jeden nebo více obrázků. Porovnání probíhá shora dolů. Prvek navrací logický příznak platnosti v případě, že všechny obrázky jsou shodné. Zvláštní případ je porovnání jednoho obrázku. Obrázek je porovnáván s prázdným obrázkem např. pro případ testu, zda byl načten ze souboru platný obrázek.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming